หินเสริม ค่าคุณภาพ /1
ไอเทมStats
หินเสริม Blindเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (0–10)%
ไอเทม ม็อด /48
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1มีมลทินไม่ติดสถานะ ตาบอดหมวก 1000
Normal 0
1มีมลทินหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10 หินธนู 1000
Normal 0
of Shaping68ม็อดซัฟฟิกซ์หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (5–6)% เมื่อปะทะ
หิน
gloves_shaper 800
Normal 0
of Shaping75ม็อดซัฟฟิกซ์หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (7–8)% เมื่อปะทะ
หิน
gloves_shaper 800
Normal 0
of Shaping80ม็อดซัฟฟิกซ์หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9–10)% เมื่อปะทะ
หิน
gloves_shaper 800
Normal 0
of the Elder68ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีbow_elder 1000
2h_axe_elder 1000
2h_sword_elder 1000
sword_elder 1000
axe_elder 1000
claw_elder 1000
Normal 0
of the Elder75ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7–8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีbow_elder 1000
2h_axe_elder 1000
2h_sword_elder 1000
sword_elder 1000
axe_elder 1000
claw_elder 1000
Normal 0
of the Elder81ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9–10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีbow_elder 1000
2h_axe_elder 1000
2h_sword_elder 1000
sword_elder 1000
axe_elder 1000
claw_elder 1000
Normal 0
of Shaping68ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีquiver_shaper 1000
Normal 0
of Shaping75ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7–8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีquiver_shaper 1000
Normal 0
of Shaping81ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9–10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีquiver_shaper 1000
Normal 0
of the Elder68ม็อดซัฟฟิกซ์ได้รับพลังชีวิต (35–50) ต่อจำนวนศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด ที่ถูกปะทะด้วยอาวุธนี้ พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีclaw_elder 1000
Normal 0
of Shaping68ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มโอกาสคริติคอล (80–100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด คริติคอลclaw_shaper 1000
Normal 0
of Redemption68ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (8–11)% เมื่อปะทะgloves_eyrie 500
quiver_eyrie 500
Normal 0
of Redemption80ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (12–15)% เมื่อปะทะgloves_eyrie 500
quiver_eyrie 500
Normal 0
Redeemer's75ม็อดพรีฟิกซ์ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอดbody_armour_eyrie 500
Normal 0
of Redemption68ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (15–18)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีsword_eyrie 500
axe_eyrie 500
claw_eyrie 500
dagger_eyrie 500
rune_dagger_eyrie 500
2h_sword_eyrie 500
2h_axe_eyrie 500
bow_eyrie 500
Normal 0
of Redemption70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (19–22)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีsword_eyrie 500
axe_eyrie 500
claw_eyrie 500
dagger_eyrie 500
rune_dagger_eyrie 500
2h_sword_eyrie 500
2h_axe_eyrie 500
bow_eyrie 500
Normal 0
of Redemption73ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (23–25)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีsword_eyrie 500
axe_eyrie 500
claw_eyrie 500
dagger_eyrie 500
rune_dagger_eyrie 500
2h_sword_eyrie 500
2h_axe_eyrie 500
bow_eyrie 500
Normal 0
45ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (11–20)% เมื่อมันปะทะคุณรองเท้า 500
Normal 0
68ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (21–30)% เมื่อมันปะทะคุณรองเท้า 500
Normal 0
68ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (31–40)% เมื่อมันปะทะคุณรองเท้า 500
Normal 0
45ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (7–8)% เมื่อปะทะถุงมือ 200
ซองธนู 200
Normal 0
68ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9–10)% เมื่อปะทะถุงมือ 200
ซองธนู 200
Normal 0
68ScourgeUpsideมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (11–12)% เมื่อปะทะถุงมือ 200
ซองธนู 200
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (6–7)%no_tier_6_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (8–9)%no_tier_5_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (10–11)%no_tier_4_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (12–13)%no_tier_3_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (14–15)%no_tier_2_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (16–17)%no_tier_1_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (14–15)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_5_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (16–17)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_4_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (18–19)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_3_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (20–21)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_2_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (22–23)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_1_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (22–23)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_4_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (24–25)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_3_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (26–27)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_2_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (28–29)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_1_eldritch_implicit 0
ถุงมือ 60
Normal 0
20WeaponTreeมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตีอาวุธสองมือ 0
weapon_can_roll_minion_modifiers 1000
minion_unique_weapon 1000
Normal 0
73WeaponTreeมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตีอาวุธสองมือ 0
weapon_can_roll_minion_modifiers 1000
minion_unique_weapon 1000
Normal 0
20WeaponTreeมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 20% เมื่อปะทะด้วยการโจมตีอาวุธมือเดียว 0
weapon_can_roll_minion_modifiers 1000
minion_unique_weapon 1000
Normal 0
73WeaponTreeมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 30% เมื่อปะทะด้วยการโจมตีอาวุธมือเดียว 0
weapon_can_roll_minion_modifiers 1000
minion_unique_weapon 1000
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10อาวุธมือเดียว 100
โล่ 100
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10อาวุธสองมือ 100
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10อาวุธมือเดียว 25
โล่ 25
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10อาวุธสองมือ 25
Normal 0
ม็อดเอนแชนท์ /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
83เอนแชนท์ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ มีโอกาสคริติคอล ลดลง 30% คริติคอลเข็มขัด 1
Normal 0
มอนสเตอร์ ม็อด /8
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Deadly24ยูนิคคุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 50%
การปะทะ ทุกชนิด คริติคอล
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 100% เมื่อปะทะ
เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด 100%
no_common_monster_mods 0
immobile 0
no_shroud_walker 0
Normal 800
1ยูนิคเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ตาบอด 150%
1ยูนิคมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 100% เมื่อปะทะ
จารชนผ่านร่าง1ผีตายโหงมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 25% เมื่อปะทะNormal 1000
การปรากฏกายของผู้อยู่เบื้องลึก20Bestiaryเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 50%
นำความเสียหาย กายภาพ 60% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 25% เมื่อปะทะ
monster dropped item rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
bestiary_deep 100
Normal 0
โจรปล้นศพผ่านร่าง1ผีตายโหงมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 5% เมื่อปะทะ
โจรปล้นศพเข้าสิง1ผีตายโหงมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 5% เมื่อปะทะ
monster drop item template for league unique [100]
of Blinding24ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 100% เมื่อปะทะ
เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด 100%
Normal 1500
Abyss Jewel ม็อด /5
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Blinding32ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (3–4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีabyss_jewel_ranged 800
abyss_jewel_melee 800
Normal 0
of Blinding65ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตีabyss_jewel_ranged 400
abyss_jewel_melee 400
Normal 0
of Stifling32ม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (3–4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี มิเนียนabyss_jewel_summoner 800
Normal 0
of Stifling65ม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (5–6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี โจมตี มิเนียนabyss_jewel_summoner 400
Normal 0
of Clouding84ม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ มีโอกาสคริติคอล ลดลง (15–20)% คริติคอลabyss_jewel_melee 500
abyss_jewel_ranged 500
abyss_jewel_caster 100
abyss_jewel_summoner 100
Normal 0
ฟอสซิล ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Underground1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (4–6)% เมื่อปะทะabyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
หมวก 0
dex_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
แผนที่ ม็อด /3
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Blinding1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
Corrupted Area 0
unique_map 0
maven_map 0
expedition_logbook 0
primordial_map 0
Normal 650
of Blinding1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
maven_map 650
primordial_map 650
Normal 0
of Blinding1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
expedition_logbook 650
Normal 0
Delve Area ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
20DelveAreaมอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
Normal 1000
Heist Area ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Blinding46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
ผนึก ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Chosen60ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–139)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (21–25)% เมื่อปะทะ
ความเสียหาย กายภาพ โจมตี
ไม้กายสิทธิ์ 500
คทา 500
มีด 500
อาวุธ 1000
Normal 0
โต๊ะคราฟท์ /3
ModRequireItemClassesปลดล็อก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (13–15)% เมื่อปะทะ
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (16–17)% เมื่อปะทะ
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (18–20)% เมื่อปะทะ
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
อื่นๆ ม็อด /9
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 100% เมื่อปะทะ
เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (100–200)%
primordial_altar_upside 0
tangle_altar 1000
Normal 0
of Blinding75SanctumSpecialม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (10–20)%dex_special_relic 600
Normal 150
Gladiator's1Charmม็อดพรีฟิกซ์การปะทะด้วยการโจมตี ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (10–19)%dex_animal_charm 500
str_animal_charm 500
Normal 0
Gladiator's60Charmม็อดพรีฟิกซ์การปะทะด้วยการโจมตี ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด (20–30)%dex_animal_charm 250
str_animal_charm 250
Normal 0
Gladiator's1Charmม็อดพรีฟิกซ์การปะทะด้วยการโจมตี ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (10–19)%dex_animal_charm 500
str_animal_charm 500
Normal 0
Gladiator's60Charmม็อดพรีฟิกซ์การปะทะด้วยการโจมตี ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (20–30)%dex_animal_charm 250
str_animal_charm 250
Normal 0
of the Saboteur45Charmม็อดซัฟฟิกซ์ไม่ติดสถานะ ตาบอดint_animal_charm 250
dex_animal_charm 250
Normal 0
of the Saboteur1Charmม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (5–10)% เมื่อปะทะint_animal_charm 500
dex_animal_charm 500
Normal 0
of the Saboteur60Charmม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (11–15)% เมื่อปะทะint_animal_charm 250
dex_animal_charm 250
Normal 0
ยูนิค /25
Iconชื่อ
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (12–20)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (18–24) ถึง (32–40) ให้กับการโจมตี
อัตราความแม่นยำ +(100–150)
อัตราการหลบหลีก +(100–150)
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
เพิ่มรัศมีแสง 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20%)
Intelligence +(20–30)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
มานาสูงสุด +(60–80)
สาปศัตรูด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) เมื่อปะทะ
คำสาปที่ไม่ใช่ออร่าที่คุณสาป ไม่ถูกกำจัดจากศัตรูที่ตาย
ศัตรูที่อยู่ใกล้ศพที่ได้รับผลของ คำสาปของคุณ จะติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่ถูกสังหารใกล้ศพที่ได้รับผลของ คำสาปของคุณ จะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ
3% ของ พลังชีวิตของมัน
(โซ่กาลเวลา เป็น สาปสะกด ที่ลดความเร็วในการกระทำ 15% หรือลดลง 9% สำหรับ เป้าหมายแรร์หรือยูนิค และทำให้ผลของสถานะต่างๆ บนตัวเป้าหมายหมดเวลา ช้าลง 40%, ผลของคำสาปนี้จะลดลง อีก 50% หากใช้กับ ผู้เล่น สาปสะกดนี้คงอยู่ 5 วินาที)
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Physical Damage เลเวล 30
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Attacks เลเวล 30
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 30
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 6%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 30 ให้กับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(200–300)
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (200–300)%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
ไม่สามารถใช้ เสื้อเกราะ ได้
เอฟเฟค Extra Gore
เพิ่มความเสียหาย เวท (33–37)%
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
Intelligence +10
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–40)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–275)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–130)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.2% ไปเป็น มานา
สร้าง ม่านควัน เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ยืนอยู่ใน ม่านควัน ติดสถานะ ตาบอด)
(สถานะ อำนาจอธรรม นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ของตัวละคร (40–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 10% เมื่อปะทะ
โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ ขณะที่คุณติดสถานะ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction ด้วย
มานาสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(สถานะ Malediction ทำให้สร้างความเสียหาย ลดลง 10% และได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%)
นำความเสียหาย กายภาพ (10–15)% ไปเสริมเป็น เคออส
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(12–16)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (14–16) ให้การโจมตีด้วย ธนู
มีโอกาสสร้าง หมอกควัน 25% เมื่อถูกปะทะ
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (40–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ศัตรูที่ยืนอยู่ใน ม่านควัน ติดสถานะ ตาบอด)
อัตราความแม่นยำ +475
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (33–66)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (44–66)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 33%
นำความเสียหาย กายภาพ (66–99)% ของ ดาบ ไปเสริมเป็น ไฟ
ได้รับสถานะ พรของเธอ 3 วินาที เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 33% เมื่อได้รับสถานะ พรของเธอ
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง 100% ขณะที่มีสถานะ พรของเธอ
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเคลื่อนที่ 20% ขณะที่มีสถานะ พรของเธอ
local level requirement + [-15]
local six linked sockets [1]
use goddess player audio [1]
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
มีรู 1 รู
local stat monsters pick up item [1]
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Added Chaos Damage เลเวล 10
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Cast when Stunned เลเวล 10
มีมลทิน
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
ทริกเกอร์ หมอกสงคราม (Fog of War) เลเวล 20 เมื่อกับดักของคุณถูกทริกเกอร์
Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (250–300)%
ลดความเสียหาย เวท ที่ได้รับ 30% จากศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย ไฟ (30–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
ไม่มีโอกาสบล็อค
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
เพิ่มความเสียหาย เวท (22–26)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(27–33)%
เพิ่มรัศมีแสง 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
เพิ่มโอกาสคริติคอล (120–140)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20%)
หินมิเนียนที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 16
เพิ่มโล่พลังงาน (150–200)%
มิเนียน ไม่ติดสถานะ ตาบอด
ไอเทมเมจิกที่พบ จะดรอปแบบ ถูกตรวจสอบ
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 15% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ยกเว้นความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง +3%
อัตราความแม่นยำ +(600–1000)
อัตราการหลบหลีก +(600–1000)
ไม่ติดสถานะ ตาบอด
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (220–250)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 50% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 30% เมื่อคริติคอล
ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคริติคอลได้
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อคริติคอล
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู 1 วินาที เมื่อถูกปะทะ ซึ่งจะลดความเร็วในการกระทำของมัน 30%
สร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อปะทะ
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 20% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
ได้รับสกิล จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat) เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (180–220)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะที่รับผลจาก จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat)
การคริติคอล มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (10–20)% ขณะที่คุณมีสถานะ การพรางตัวของแมว
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (40–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4–8) ถึง (10–12) ให้กับเวทและการโจมตี
ทริกเกอร์ ออร่าตาบอด (Blinding Aura) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(27–33)%
เพิ่มรัศมีแสง 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (120–140)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
การเพิ่มและลด รัศมีแสง ส่งผลต่อ ความแม่นยำ เช่นกัน
เสริมความเสียหาย ไฟ (145–157) ถึง (196–210) ให้กับการปะทะด้วยอาวุธนี้ ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (12–20)%
Dexterity +25
เสริมความเสียหาย ไฟ (18–24) ถึง (32–40) ให้กับการโจมตี
อัตราความแม่นยำ +(100–150)
อัตราการหลบหลีก +(100–150)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
การปะทะของคุณ ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ของตัวละคร (40–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 10% เมื่อปะทะ
โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ ขณะที่คุณติดสถานะ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction ด้วย
พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(สถานะ Malediction ทำให้สร้างความเสียหาย ลดลง 10% และได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ของตัวละคร (40–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 10% เมื่อปะทะ
ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด จากคุณ ขณะที่คุณติดสถานะ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction ด้วย
พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
มานาสูงสุด +1 ต่อจำนวนเลเวล
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(สถานะ Malediction ทำให้สร้างความเสียหาย ลดลง 10% และได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%)
มีรู 1 รู
มีรู 2 รู
ทริกเกอร์ สกิลธนูที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู โดยมีคูลดาวน์ 1 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Strength และ Dexterity +(16–24)
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (10–20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อรัศมีแสงของคุณ
สถานะ ตาบอด ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (10–20)% เมื่อปะทะ ขณะที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
มีรู 1 รู
มีรู 2 รู
ทริกเกอร์ สกิลธนูที่ใส่ เมื่อคุณร่ายเวทขณะถือ ธนู โดยมีคูลดาวน์ 1 วินาที
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7–12)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 180%
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ โล่เอจิสกายภาพ (Physical Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (300–400)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (8–15)% ขณะ โล่เอจิสกายภาพ หมดไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล (50–70)% ขณะ โล่เอจิสกายภาพ หมดไป
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด ขณะที่ โล่เอจิสกายภาพ ยังไม่หมดไป
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20%)
มีรู 1 รู
มีรู 2 รู
ทริกเกอร์ สกิลธนูที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู โดยมีคูลดาวน์ 1 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Passive /2
Iconชื่อ
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด 40%
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 20% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของสถานะ ตาบอด 20%
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Ascendancy Passive /2
Iconชื่อ
คลาสเสริม: Gladiator
ตัวละคร: Duelist
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50%
การโจมตี สร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก จากคุณ ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 10%
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
คลาสเสริม: Saboteur
ตัวละคร: Shadow
รัศมี: 35
ไม่ติดสถานะ ตาบอด
ลดความเสียหายที่ได้รับ 15% จากศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
สร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20%)
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /4
Iconชื่อ
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 10% เมื่อคุณใช้ สกิลธาตุ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Timeless Jewel Passive /2
FactionCategoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
วาล์พาสซีฟกลางConstruct Studies
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (30–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–7)% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Marakethคีย์สโตนSecond Sight
คุณติดสถานะ ตาบอด
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อ รัศมีแสง ของคุณ
เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด อีก 25% ขณะที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20%)

ไม่พูด แต่ฟัง เจ้าจะได้ยินอันตรายในสายลม
Brutal Restraint: Nasima
Timeless Jewel Passive Additions /1
FactionCategoryแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดCode
Marakethพาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะmaraketh_notable_add_blind
Elevated modifier List /6
NameLvModsElevated Mods
Redeemer's75ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
Group: 1655
ไม่ติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ ตาบอด
of Shaping68หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 16
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (5–6)% เมื่อปะทะ

Group: 2645
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (7–8)% เมื่อปะทะ
of Shaping75หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (7–8)% เมื่อปะทะ

Group: 2645
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9–10)% เมื่อปะทะ
of Shaping80หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9–10)% เมื่อปะทะ

Group: 2645
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 25
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (9–10)% เมื่อปะทะ
of Redemption68มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (8–11)% เมื่อปะทะ
Group: 2645
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (12–15)% เมื่อปะทะ
of Redemption80มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (12–15)% เมื่อปะทะ
Group: 2645
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (20–30)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (12–15)% เมื่อปะทะ

Community Wiki

Edit

BlindBlind (known as Blinded in status icon) is a debuff that lessens the accuracy and the evasion of the affected target by 20% and lowers the light radius to the minimum value.

Mechanics

The base duration of Blind is 4 seconds. Attacking with Resolute Technique or attacking a target which has Unwavering Stance will nullify the miss chance. Blinding a target will also reduce its effective critical strike chance by reducing its chance to succeed confirmation rolls of critical strikes. Blind is not an elemental status ailment and is not affected by the Crystal Skin notable passive skill.

Blind immunity

The player can gain immunity to blind from the following sources:

Minions can gain immunity to blind from the following sources:


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.