Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์

Marohi Erqi

Marohi Erqi
Karui Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 112-168
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 182 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
ค่า ความแม่นยำ -100
อุ้ยอ้ายอย่างสิงโตทะเล เงอะงะเหมือนนกพิราบเมาผลเบอร์รี่ นั่นแหละเออร์กิ
มันไม่สำคัญอะไร เมื่อกระบองของเออร์กิเอาจริง เป้าหมายก็เป็นเช่นนั้นด้วย
Marohi Erqi
poe.ninjaMarohi Erqi
Release Version0.9.11g
BaseTypeKarui Maul
Limit「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific
SkillPulverise Support
ProphecyFire, Wood and Stone
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%

เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%

GroupStunDurationIncreasePercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • base stun duration +% Min: 45 Max: 45 Global
 • หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15

  หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15

  GroupSupportedByPulverise
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Granted SkillSupportPulverise (เลเวล 15)
  สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ ประชิด อีก 45%
  สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล 32%
  สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเร็วในการโจมตี อีก 15%
  Stats
 • local display socketed gems supported by level x pulverise Min: 15 Max: 15 ในพื้นที่
 • Craft Tagsหินสกิล
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%

  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%

  GroupLocalPhysicalDamagePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local physical damage +% Min: 200 Max: 230 ในพื้นที่
 • Craft Tagsphysical_damageกายภาพโจมตี
  Adds Tags
 • has_attack_mod
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40

  เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40

  GroupPhysicalDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local minimum added physical damage Min: 30 Max: 30 ในพื้นที่
 • local maximum added physical damage Min: 40 Max: 40 ในพื้นที่
 • Craft Tagsphysical_damageกายภาพโจมตี
  Adds Tags
 • has_attack_mod
 • ลดความเร็วในการโจมตี 10%

  ลดความเร็วในการโจมตี 10%

  GroupIncreasedAttackSpeed
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local attack speed +% Min: -10 Max: -10 ในพื้นที่
 • Craft Tagsโจมตีความเร็ว
  Adds Tags
 • has_attack_mod
 • ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%

  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%

  GroupMovementVelocity
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base movement velocity +% Min: -10 Max: -10 Global
 • Craft Tagsความเร็ว
  เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%

  เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%

  GroupStunDurationIncreasePercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base stun duration +% Min: 40 Max: 50 Global
 • ค่า ความแม่นยำ -100

  ค่า ความแม่นยำ -100

  GroupIncreasedAccuracy
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local accuracy rating Min: -100 Max: -100 ในพื้นที่
 • Craft Tagsโจมตี
  Adds Tags
 • has_attack_mod