Synthesis ยูนิค /21 ⍟

Synthesis ยูนิค /21 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
SynthesisColdGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
SynthesisFireGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
BottledPurityBottled Faith Sulphur Flask
สร้าง พื้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
ลดระยะเวลา (15–30)%
พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างจากขวดยานี้ มีรัศมีเป็นสามเท่า
พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขณะที่รับผล ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (7–10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (100–150)% ต่อศัตรูที่อยู่บน พื้นศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่มีผล
SynthesisFireCircle of Anguish Ruby Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมี ม็อดสาส์น เพิ่มเติม 1 อย่าง
[Random Herald of Ash modifier]
SynthesisColdCircle of Fear Sapphire Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมี ม็อดสาส์น เพิ่มเติม 1 อย่าง
[Random Herald of Ice modifier]
SynthesisPhysical2Circle of Guilt Iron Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (13–15)
ค่าเกราะ +(350–400)
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมี ม็อดสาส์น เพิ่มเติม 1 อย่าง
[Random Herald of Purity modifier]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
SynthesisPhysicalCircle of Nostalgia Amethyst Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมี ม็อดสาส์น เพิ่มเติม 1 อย่าง
[Random Herald of Agony modifier]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
SynthesisLightningCircle of Regret Topaz Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
Intelligence +(20–30)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมี ม็อดสาส์น เพิ่มเติม 1 อย่าง
[Random Herald of Thunder modifier]
SynthesisBossGuardianMapCortex Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 83
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (4–6) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
TheTemplarsRobesGarb of the Ephemeral Savant's Robe
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เงื่อนไข Strength กับ Intelligence ที่ต้องการ +600
เพิ่มโล่พลังงาน (180–230)%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
จำนวน Divine Charge สูงสุด +10
ได้รับ Divine Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ
คุณได้รับสถานะ ศักดิ์สิทธิ์ 10 วินาที เมื่อมีจำนวน Divine Charge สูงสุด
สูญเสีย Divine Charge ทั้งหมดเมื่อคุณได้รับสถานะ ศักดิ์สิทธิ์
ความเร็วในการกระทำของเพื่อนที่อยู่ใกล้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ไม่สามารถคริติคอล ได้
SynthesisAccuracyAmuletHyrri's Truth Jade Amulet
Dexterity +(20–30)
ได้รับสกิล เที่ยงตรง (Precision) เลเวล 30
Dexterity +(40–80)
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(25–50)%
การโจมตีด้วยธนูมี จู่โจมปลิดชีพ
เที่ยงตรง (Precision) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 100%
(จู่โจมปลิดชีพ แปลว่าศัตรูที่มี พลังชีวิต 10% หรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการปะทะจากคุณ จะถูกสังหารโดยทันที)
TriggerQuiverBaseMaloney's Mechanism Ornate Quiver
มีรู 1 รู
มีรู 2 รู
ทริกเกอร์ สกิลธนูที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู โดยมีคูลดาวน์ 1 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำกับอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
AuraBootsMarch of the Legion รองเท้า Legion
เลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +(3–5)
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Divine Blessing เลเวล 25
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (250–300)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(12–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)%
HelmetOfDominance2Mask of the Tribunal Magistrate Crown
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1% ต่อ Strength 100 หน่วย ที่คุณมี
เพื่อนที่อยู่ใกล้ มีตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อ Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (2–4)% ต่อ Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 2% ต่อค่าคุณสมบัติทั้งหมด 250 หน่วย
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
SceptreOfMemoriesNebulis Void Sceptre
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20)% ต่อทุก 1% ของค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่เกิน 75%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (15–20)% ต่อทุก 1% ของค่าต้านทาน สายฟ้า ที่เกิน 75%
GripOfTheCobraOffering to the Serpent ถุงมือ Legion
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (150–200)%
ลดการเติมสูงสุด 50% ต่อจำนวนครั้งของการ ดูดพลังชีวิต
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (6–10)%
เพิ่มความเสียหาย (15–25)% ขณะ กำลังดูด
ผลของการ ดูดพลังชีวิต ไม่ถูกกำจัดเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่ถูกสำรอง ถูกเติมจนเต็ม
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
LightningShieldPerepiteia Ezomyte Spiked Shield
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เลเวลของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ทริกเกอร์ โล่เอจิสสายฟ้า (Lightning Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (300–400)%
มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (1–20)%
SynthesisGolemGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่ Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
StormGlovesStorm's Gift Assassin's Mitts
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (250–300)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ศัตรูที่คุณสังหาร ติดสถานะ ช็อค
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
MantleOfDismantlingThe Eternity Shroud Blood Raiment
ทริกเกอร์ เหลือบเห็นนิรันดร (Glimpse of Eternity) เลเวล 20 เมื่อถูกปะทะ
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
นำความเสียหาย ธาตุ (3–5)% ไปเสริมเป็น เคออส ต่อจำนวน ไอเทมเชปเปอร์ ที่สวมใส่
การปะทะ ทะลุผ่านต้านทาน เคออส ทั้งหมด ของมอนสเตอร์ศัตรู หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้นเป็น ไอเทมเชปเปอร์
SynthesisLightningGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
Synthesis ไอเทม /14 ⍟

Synthesis ไอเทม /14 ⍟

Iconชื่อ
Alone in the Darkness
ขนาดกอง: 1 / 5
ไอเทมลงเหมือง
Arrogance of the Vaal
ขนาดกอง: 1 / 8
ไอเทม
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
Boon of Justice
ขนาดกอง: 1 / 6
เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพี
Dark Temptation
ขนาดกอง: 1 / 5
Obliteration
Monochrome
ขนาดกอง: 1 / 3
2x เครื่องวัดแดดสูงส่ง
Sambodhi's Vow
ขนาดกอง: 1 / 3
ชิ้นส่วนเยี่ยงมนุษย์
Seven Years Bad Luck
ขนาดกอง: 1 / 13
ชิ้นส่วน Mirror
The Golden Era
ขนาดกอง: 1 / 7
Eclipse Staff ที่มีม็อดซัฟฟิกซ์ Flaring
ไอเทมเลเวล: 100
The Journey
ขนาดกอง: 1 / 3
Harbinger's Orb
The Landing
ขนาดกอง: 1 / 5
The Beachhead
ระดับแผนที่: 15
มีมลทิน
The Lord of Celebration
ขนาดกอง: 1 / 4
คทา ที่มีม็อดซัฟฟิกซ์ of Celebration
ไอเทมเชปเปอร์
The Mad King
ขนาดกอง: 1 / 7
จิตวิญญาณคำขาด
The Messenger
ขนาดกอง: 1 / 4
ชิ้นส่วนฮาร์บินเจอร์
The Seeker
ขนาดกอง: 1 / 9
3x Orb of Annulment
Synthesis Quest /3 ⍟

Synthesis Quest /3 ⍟

ActIconชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
1MemoryFragmentShattered Past
MasterQuest
Cavas ได้ค้นพบความทรงจำและต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อสำรวจและทำให้มันเสถียร
1NexusDeviceInto The Nexus
MasterQuest
ใช้แท่น เวย์พอยน์ เพื่อเดินทางไป​ยังศูนย์รวมความทรงจำ
1SynthesisFigments Reforged
MasterQuest
ใช้งานเครื่องสังเคราะห์ในศูนย์รวมความทรงจำเพื่อสังเคราะห์ไอเทมแตกร้าวชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นเข้าด้วยกัน (เช่นหมวก 3 ใบ) เพื่อสร้างเป็นไอเทมใหม่
Synthesis หินสกิล /12

Synthesis หินสกิล /12

เวท แชนเนล กายภาพ ไฟ สายฟ้า เคออส กระสุน โทเทม ออร่า สาปสะกด พื้นที่ กาลเวลา เสริม ทริกเกอร์ คริติคอล
ชื่อ
FlameTotemโทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem) (4)
โทเทม, เวท, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
ชื่อ
PurifyingFlameเปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame) (1)
ไฟ, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
StormBarrierสกิลเสริม Infused Channelling (4)
เสริม, แชนเนล, กาลเวลา
Purgeคลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction) (16)
ไฟ, สายฟ้า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
DarkRitualGemคาถามรณะ (Bane) (24)
เคออส, ทริกเกอร์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สาปสะกด
DeliriumGemหิงสา (Malevolence) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
SpellDamageGemคลั่งศาสนา (Zealotry) (24)
ออร่า, คริติคอล, เวท, พื้นที่
DivineTempestเทพพิโรธ (Divine Ire) (28)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
Soulrendฉีกวิญญาณ (Soulrend) (28)
เคออส, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน
EnergyShieldLeechsupportสกิลเสริม Energy Leech (31)
เสริม
SpellFocusSupportสกิลเสริม Intensify (31)
พื้นที่, เวท, เสริม
UnleashSupportสกิลเสริม Unleash (38)
เวท, เสริม
Synthesis Monster /137 ⍟

Synthesis Monster /137 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
Mindweave SentinelY
Mindweave GuardianY
Mindweave RazorY
FilimiteY
Proto-SyntheteY
SurgefiendY
Surgefiend AlphaY
Flaric SyntheteY
Frosal SyntheteY
Scinteel SyntheteY
Aurid SyntheteY
ยักษ์มหึมาแฟร็กทัล
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไททันแฟร็กทัล
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โกเลมแฟร็กทัล
cannot be used as minion [1]
N
ยักษ์แฟร็กทัล
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
N
สิ่งสังเคราะห์ที่ถูกดัดแปลง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สิ่งสังเคราะห์ที่ถูกเสริมพลัง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สิ่งสังเคราะห์ที่ผิดเพี้ยน
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สิ่งสังเคราะห์ที่ถูกเขียนทับ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สิ่งสังเคราะห์ชิ้นเอก
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สิ่งสังเคราะห์ฝันร้าย
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เวนาริอุสmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เวนาริอุสmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Winged SyntheteY
โกเลมไฟN
ตัวก้าวตามเพลิงmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]N
โกเลมน้ำแข็งN
โกเลมหิมะถล่มN
Mad GladiatorN
Rooster FiendN
Talon DemonN
Hyrri's Sisterนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าN
Kaom's ChosenN
Noisome OphidianN
Gut SpikerN
Gut Flayermonster casts puncture text [1]N
Primeval HunterN
Primeval BreakerN
Deep Stalkerเติมพลังชีวิต 0% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
N
หนอนหลุมN
นักเรียนไร้มรณาmonster casts freezing pulse text [1]N
สาวกไร้มรณาN
Undying ShredderN
ก้ามไต่ตามเกลือN
หมึกเฝ้ามองที่ตาบอดN
Singing SirenN
Merveil's BlessedN
ผีที่ถูกลืมN
ผีสางที่ถูกลืมN
คนบาปที่ถูกลืมmonster raises undead text [1]N
ร่างกระดูกอึกทึกที่ถูกลืมundead description [1]N
Filimite
cannot be used as minion [1]
N
ตัวยับยั้งแฟร็กทัลN
ตัวเฝ้ามองแฟร็กทัลN
ตัวยิงหินแฟร็กทัลN
ตัวแทงทะลุแฟร็กทัลN
Razor HaloY
Wrought ReaverY
Wrought DecapitatorY
Alira's Dearestcannot be used as minion [1]N
Cave BeastY
Spectral Corsairแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Ashen Buccaneerแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral BowmanY
GoatmanY
Goatman ShamanY
Bearded Shamanลดความเร็วในการร่าย 50%Y
Ancient ConstructY
Flame HellionY
Dune Hellionmonster casts puncture text [1]Y
Stygian ApeY
Carnage ChieftainY
Barrow ApeY
Rumbling MassY
Rhoa MareY
Tarcel RhoaY
Gravel EaterY
Obsidian EaterY
Crustacean SniperY
Singing SirenY
Ancient Archerundead description [1]Y
Brittle Poacherundead description [1]Y
Axiom Frostguardundead description [1]Y
Frost Harbingerสกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
undead description [1]
Y
Axiom Thunderguardundead description [1]Y
Servant of Rukukuundead description [1]Y
Thunder Championสกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
undead description [1]
Y
Sparking Mageundead description [1]
monster casts spark text [1]
Y
Ancient Bonestalkerundead description [1]Y
Colossal Bonestalkerundead description [1]Y
Frost Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
Y
Frost Championแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Servant of Rukukuแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
Y
Thunder Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Cursed SpawnY
แมงมุมทำรังN
พิษทำรังN
Vaal RecluseY
น้ำเค็มเดือดพล่านแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
Blackguard Mageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Arcmageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Scout CommanderY
Blackguard EliteY
Blackguard Eliteโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Mortality ExperimenterY
Blackguard Scoutโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Piety's MiscreationY
Drenched MiscreationY
Shocked MiscreationY
Fetid Mawmonster leaps onto enemies text [1]Y
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]Y
Galvanic RibbonY
Flame SentinelY
Assault RibbonY
Carrion SwarmerY
Avian Retchเพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
Y
Spine Serpentแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
Porcupine Goliathปล่อย หนาม เมื่อตายY
Undying UntouchableY
Undying WorkerY
Stinking UndyingY
Undying Aristocratร่าย ฟ้าผ่ากระจายY
Undying Archivistmonster casts freezing pulse text [1]Y
Undying WretchY
Undying Grapplermonster gain power charge on kin death [1]
monster uses flicker strike text [1]
monster casts discharge text [1]
Y
DevourerY
CannibalY
ผู้พิทักษ์ปลุกเสกฟื้นฟูพลังชีวิต 1.33% ต่อวินาที
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 40%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะที่บล็อค
N
ดาบปลุกเสกเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%N
ไม้พลองปลุกเสกเพิ่มค่าเกราะ 40%N
ขวานปลุกเสกเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 300%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +65%
N
ดาบปลุกเสกเพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%N
Vaal FallenY
Ancient Constructสกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูกY
Serpentine ConstructY
Vaal Thunderguardmonster casts spark text [1]Y
Synthesis Area /36 ⍟

Synthesis Area /36 ⍟

ชื่อ
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่ห่างไกล
ความทรงจำที่ห่างไกล
ความทรงจำที่ห่างไกล
ความทรงจำที่ห่างไกล
ศูนย์รวมความทรงจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
ช่องว่างความจำ
Cortex
ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข
ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม
ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน
ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกแยก
ความทรงจำที่แตกสลาย
Minimap Icons /4 ⍟

Minimap Icons /4 ⍟

CodeIcon
SynthesisBridgeEnd
SynthesisCraftingDevice
SynthesisFragmentEntrance
SynthesisMemoryMap
Synthesis Dialogue /58 ⍟

Synthesis Dialogue /58 ⍟

ชื่อเวนาริอุสZana
 • ความทรงจำของ Limestone Hollow
 • ความทรงจำของ Limestone Hollow
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Limestone Hollow
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Limestone Hollow
 • ทำไมคุณไม่ปล่อยให้ฉันไป ฉันพบว่าคุณหินสีเหลืองมากมาย ... การเลือกนี้ทำให้ทื่อและฉันเหนื่อยมาก ...
 • ฉันไม่สามารถ ... ลุกขึ้น ... หยุดทำร้ายฉัน ...
 • โอ้ที่รัก ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นความทรงจำของใคร แต่พวกเขายังเด็กเกินไปสำหรับความโหดร้ายเช่นนี้ บางครั้งพลัดถิ่นทำให้ฉันร้องไห้ ใครบ้างที่สามารถสร้างระบบการแสวงประโยชน์ที่ไร้มนุษยธรรมเช่นนี้และเพื่อจุดประสงค์อะไร?
 • ทำลายก้อนหินให้กับเหมืองซัลไฟต์เชิงโวหาร แต่ฉันตัวเล็กมาก ...
 • เจ็บปวด​นัก... สิ้นหวัง​นัก... ข้า​จะ​ตาย​ที่​นี่​โดย​ไม่มี​โอกาส​รู้​ว่า​ชีวิต​คือ​อะไร
 • เดนมนุษย์... การ​ใช้​เด็ก​เช่นนั้น... จักรวรรดิ​นิรันดร์​ช่าง​โหด​ร้าย​นัก
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Collection
 • ความทรงจำของ Collection
 • ความทรงจำของ Collection
 • จัดทำดัชนีสิ่งประดิษฐ์หนึงถึงสิบสองในล็อตที่สิบ ขากรรไกรโบราณ การแกะสลักที่ด้านข้างระบุว่าเป็นของ... วาลาโค? นี่ไม่น่าจะเป็นกระดูกขากรรไกรในตำนานนะ... ส่วนนี่... ฟันของทูโคฮาม่า? ผมของฮินนี่โคราเหรอ?
 • สิ่งเหล่านี้อยู่ในหอจดหมายเหตุมานานหลายศตวรรษ สิ่งเหล่านี้เป็นหัวขโมยต้องการเหรอ? ใครจะต้องการวัตถุโบราณเหล่านี้ยกเว้น... ผู้ติดตามของคิทาวา? แต่นั่นเป็นเรื่องไร้สาระ... อย่าพูดถึงความพยายามในการปล้นแล้วกัน
 • เอ็กไซล์ ข้าคิดว่านักประวัติศาสตร์คนหนึ่งทำผิดมหันต์ที่เงียบไว้
 • จัดทำดัชนีสิ่งประดิษฐ์หนึงถึงสิบสองในล็อตที่สิบ ขากรรไกรโบราณ การแกะสลักที่ด้านข้างระบุว่าเป็นของ... วาลาโค? นี่ไม่น่าจะเป็นกระดูกขากรรไกรในตำนานนะ... ส่วนนี่... ฟันของทูโคฮาม่า? ผมของฮินนี่โคราเหรอ?
 • สิ่งเหล่านี้อยู่ในหอจดหมายเหตุมานานหลายศตวรรษ สิ่งเหล่านี้เป็นหัวขโมยต้องการเหรอ? ใครจะต้องการวัตถุโบราณเหล่านี้ยกเว้น... ผู้ติดตามของคิทาวา? แต่นั่นเป็นเรื่องไร้สาระ... อย่าพูดถึงความพยายามในการปล้นแล้วกัน
 • การตัดสินใจครั้งเดียวจากความกลัวมีผลร้ายแรงเช่นนี้ ข้าสงสัยว่าถ้านักวิจัยคนนั้นพูดขึ้นมา ลัทธิของคิทาวาจะถูกหยุดก่อนที่โอริอาทจะถูกทำลายล้างหรือไม่?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Infested Tomb
 • ความทรงจำของ Infested Tomb
 • ความทรงจำของ Infested Tomb
 • ข้าโง่นักที่หลงทางที่นี่ แต่มันมืดลงและข้าคิดว่าข้าเห็นทางกลับบ้าน ฝูงชนยืนอยู่เงียบๆ รอบตัวข้า ใบหน้าของพวกเขาขาวซีด ร่างกายของพวกเขาปกคลุมด้วยใย
 • ฝูงชนเริ่มสั่นและสั่นเมื่อข้าคลานระหว่างมือที่ถูกมัด บางคนคร่ำครวญขอความช่วยเหลือ คนอื่นกรีดร้อง เมื่อร่างกายพองบวม ข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แมงมุมตัวเล็กๆ ไหลออกมาจากแผล
 • Eugh ไม่! ฉันยังรู้สึกได้ว่าพวกเขาคลานมาหาฉัน!
 • ข้าโง่นักที่หลงทางที่นี่ แต่มันมืดลงและข้าคิดว่าข้าเห็นทางกลับบ้าน ฝูงชนยืนอยู่เงียบๆ รอบตัวข้า ใบหน้าของพวกเขาขาวซีด ร่างกายของพวกเขาปกคลุมด้วยใย
 • ฝูงชนเริ่มสั่นและสั่นเมื่อข้าคลานระหว่างมือที่ถูกมัด บางคนคร่ำครวญขอความช่วยเหลือ คนอื่นกรีดร้อง เมื่อร่างกายพองบวม ข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แมงมุมตัวเล็กๆ ไหลออกมาจากแผล
 • พลัดถิ่นถ้าคุณพบว่าฉันถูกขังอยู่ในสายรัดแบบนั้น ... ทำให้ฉันหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Repository
 • ความทรงจำ Repository
 • ความทรงจำ Repository
 • ฉันเคยภูมิใจในการดูแลมะเขือเทศเหล่านี้ แต่บทความโบราณเกี่ยวกับวาล ... ควรถูกเผา เขาทำให้ฉันค้นคว้าให้เขาและสิ่งที่ฉันอ่านเกี่ยวกับการทำลายล้างมนุษยชาติ
 • ฉันคิดว่าความกลัวของฉันเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไร้สาระ... ยกเว้น... มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน ข้าต้องวิ่ง... ข้าต้องหนี ... และนำความลับของข้าไปด้วย
 • ถูกเนรเทศฉันคนนี้หรือเปล่า ฉันไม่ใช่อาจารย์ที่พูดหรือเขียนดังนั้นฉันจึงไม่คิดว่าฉันเป็นนักวิชาการ
 • ฉันเคยภูมิใจในการดูแลมะเขือเทศเหล่านี้ แต่บทความโบราณเกี่ยวกับวาล ... ควรถูกเผา เขาทำให้ฉันค้นคว้าให้เขาและสิ่งที่ฉันอ่านเกี่ยวกับการทำลายล้างมนุษยชาติ
 • ฉันคิดว่าความกลัวของฉันเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไร้สาระ... ยกเว้น... มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน ข้าต้องวิ่ง... ข้าต้องหนี ... และนำความลับของข้าไปด้วย
 • ข้าไม่เคยพบเขาโดยตรง แต่ฉันคิดว่าฉันรู้ว่ามันเป็นความทรงจำของใคร เป็นคนที่เฮเลน่าพูดถึง: เอระเมียร์ ข้าเชื่อว่าเขาอาศัยอยู่กับพวกแอสเมรีในขณะนี้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Wildfire
 • ความทรงจำ Wildfire
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Aftermath
 • ความทรงจำของ Aftermath
 • ความทรงจำของ Aftermath
 • ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้อง ตาและลำคอต่อยของฉัน สูบบุหรี่บิลลิ่งเข้าไปในกระท่อมจากข้างนอก มีบางอย่างผิดปกติอย่างมาก ฉันรีบออกไปข้างนอกและเผชิญหน้ากับกำแพงความร้อน ควันทำให้มองเห็นยาก แต่หมู่บ้านนั้นอยู่ในเปลวไฟ
 • ฉันวิ่งหนีจากควันและจากความสยองขวัญของฉันตระหนักว่าเราติดกับดัก ชนเผ่าคู่แข่งยืนอยู่ที่ทางออกเดียวตัดพี่น้องของฉันขณะที่พวกเขาหนีไป พวกเราถูกลอบโจมตี ฉันวิ่งไปที่เปลวไฟและกระโดดสวดมนต์เพื่อปกป้องวาลาโก
 • โอ้ที่รักความรุนแรงและความเกลียดชัง ... ข้าสงสัยว่าทำไมชนเผ่าถึงตกอยู่ในภาวะสงคราม เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ข้าเคยพบมาก่อน
 • ข้า​ตื่น​ขึ้น​มา​พร้อม​กับ​เสียง​กรีดร้อง แสบตา แสบ​ลำคอ ควัน​พัด​เข้าไป​ใน​กระท่อม​จาก​ข้างนอก มี​บางอย่าง​ผิดปกติ​อย่าง​มาก ข้า​รีบ​ออก​ไป​ข้างนอก​และ​เผชิญ​กับ​กำแพง​ความร้อน ข้า​มอง​ผ่าน​ควัน​ได้​ยาก​นัก แต่​หมู่บ้าน​กำลัง​ลุก​ไหม้
 • ข้า​หนี​จาก​ควัน สยอง​นัก​ที่​เรา​ติด​กับ ชนเผ่า​ศัตรู​ยืน​อยู่​ที่​ทางออก​เดียว เข่น​ฆ่า​พี่​น้อง​ของ​ข้า​ยาม​ที่​พวกเขา​หลบ​หนี พวกเรา​ถูก​ลอบ​โจมตี ข้า​วิ่ง​ไป​ที่​เปลวไฟ​และ​กระโจน สวด​ภาวนา​ให้​วาลาโก​ทรง​คุ้มครอง
 • เป็น​ความ​มุ่งร้าย​ที่​เจ้าเล่ห์​นัก สงคราม​ก่อ​ให้​เกิด​สิ่ง​ที่​เลวร้าย​ที่สุด​ใน​คนจริงๆ ข้า​เข้าใจ​อย่าง​แน่ชัด​ว่า​นี่​เป็น​ความทรงจำ​ของ​ชาวคารุย​ผู้​โชคร้าย​คนหนึ่ง
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ State Palace
 • ความทรงจำของ State Palace
 • ความทรงจำของ State Palace
 • บางครั้งเราในกลุ่มภราดรภาพไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครเลย เราล้อมรอบดรูซัสในห้องอาบน้ำ เขามีครอบครัวและนั่นหมายความว่าเขามีจุดอ่อน
 • เขาไม่แม้แต่จะประท้วง เขารู้ว่านี่คืออะไร พูดไม่ออกเขากลับไปที่ห้องอาบน้ำและจมลงสู่ก้นบึ้ง สิ่งที่เหลืออยู่คือฟองอากาศจากลมหายใจสุดท้ายของเขา
 • ฉันพบว่าตัวเองถูกรบกวนโดยความทรงจำน้อยกว่าที่ควรจะเป็น มันเกือบจะสงบแล้ว สิ่งที่พูดเกี่ยวกับฉัน
 • บางครั้งเราในกลุ่มภราดรภาพไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครเลย เราล้อมรอบดรูซัสในห้องอาบน้ำ เขามีครอบครัวและนั่นหมายความว่าเขามีจุดอ่อน
 • เขาไม่แม้แต่จะประท้วง เขารู้ว่านี่คืออะไร พูดไม่ออกเขากลับไปที่ห้องอาบน้ำและจมลงสู่ก้นบึ้ง สิ่งที่เหลืออยู่คือฟองอากาศจากลมหายใจสุดท้ายของเขา
 • คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันพบมากที่สุดเกี่ยวกับความทรงจำนี้ถูกเนรเทศ? ไม่มีผู้ยืนดูคนใดยกมือขึ้นเพื่อช่วยดรูซัสผู้น่าสงสาร
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Exchange
 • ความทรงจำของ Exchange
 • ความทรงจำของ Exchange
 • ฉันเห็นคุณ. คุณอยู่ที่นี่เพื่อหาคำตอบเพราะคุณสามารถค้นหาได้เฉพาะในเรื่องราวที่เราจะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อมาลาไคและวาลทำให้เราถูกทำลาย ในชั่วโมงสุดท้ายนี้ฉันเพลิดเพลินไปกับความคิดที่ว่าคำที่ฉันเขียนมีอยู่ในบางรูปแบบที่เกินฉัน พวกเขายังคงเป็นเหมือนความฝันหรือไม่? ในฐานะที่เป็นความทรงจำ?
 • ฉันมีความคิดที่ดุร้ายที่สุดที่บางทีคุณอาจจะหาหนทางที่จะเก็บเศษความทรงจำและคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเจอคนนี้สักวันหนึ่งถ้าคุณทำฉันถามแค่นี้: มาลามาลาฆ่าเขาด้วยตัวเอง หรือสังหารเขาสำหรับพลเมืองที่สูญหายทั้งหมดของจักรวรรดิ แต่ที่สำคัญที่สุดคือสังหารเขาเพื่อ Marylene
 • โอ้ฉันถูกเนรเทศแม้ว่าฉันจะเป็นเพียงร่มเงาที่มีความทรงจำเพียงอย่างเดียว แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าไม่มีใครเคยรู้สึกถึงความโกรธแค้นและความรักอย่างแรงกล้า เขาเป็นความทรงจำที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยสัมผัส ชื่อของเขา ... คือ Victario
 • ฉันเห็นคุณ. คุณกำลังค้นหาคำตอบเพราะคุณสามารถค้นหาได้เฉพาะในเรื่องราวที่เราจะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อมาลาไคและวาลทำให้เราถูกทำลาย ในชั่วโมงสุดท้ายนี้ฉันเพลิดเพลินไปกับความคิดที่ว่าคำที่ฉันเขียนมีอยู่ในบางรูปแบบที่เกินฉัน พวกเขายังคงเป็นเหมือนความฝันหรือไม่? ในฐานะที่เป็นความทรงจำ?
 • ฉันมีความคิดที่ดุร้ายที่สุดที่บางทีคุณอาจจะหาหนทางที่จะเก็บเศษความทรงจำและคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเจอคนนี้สักวันหนึ่งถ้าคุณทำฉันถามแค่นี้: มาลามาลาฆ่าเขาด้วยตัวเอง หรือสังหารเขาสำหรับพลเมืองที่สูญหายทั้งหมดของจักรวรรดิ แต่ที่สำคัญที่สุดคือสังหารเขาเพื่อ Marylene
 • มัน​มี​ชีวิตชีวา​นัก เอ็กไซล์! เหมือน​ได้​เห็น​จิตใจ​และ​หัวใจ​ของ​บุคคล​อื่น​อย่าง​แท้จริง​ที่​มี​ชีวิต​และ​หายใจ​อยู่​ที่​นี่​กับ​ข้า ทำไม​ความทรงจำ​ของ​เขา​ถึง​แรงกล้า​เหลือ​เกิน ข้า​สัมผัส​ได้​ถึง​วิคทาริโอ​ราวกับ​ว่า​เขา​เพิ่ง​ออก​จาก​ห้อง​ไป​
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Sandbar
 • ความทรงจำ Sandbar
 • Sapinti ไปเที่ยวตกปลาครั้งแรกของเธอคนเดียวและไม่กลับมา ในที่สุดเมื่อร่างกายของเธออาบน้ำแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะตายซากมาหลายพันปีแล้ว ปลาไม่ได้สัมผัสเนื้อของเธอ
 • เธอได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เลือดของเธอหมดเราฝังเธอ แต่ภายในไม่กี่วันโลกก็ปฏิเสธเธอไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอฆ่าก็หยั่งรากในสถานที่นั้นโลกสกปรกและเราต้องขยับทิ้งร่างของเธอ
 •  ความทรงจำนี้ดูเก่าแก่ ฉันไม่เชื่อว่านี่เป็นของฉันและฉันหวังว่าฉันจะไม่เรียนรู้มากขึ้น
 • เจ้ากับข้า มี​แค่​เรา​สอง​คน​ที่มา​ถึง​ชายฝั่ง​... โดยที่​ยัง​ไม่​ตาย​นั่น​แหละ ที่​นี่​มี​แต่​อาชญากร​เต็ม​ไป​หมด หา​อะไร​มา​ป้องกัน​ตัว​เสีย
 • แบบ​นั้น​ก็​ดีแล้ว ข้า​นึก​ว่า​ข้า​เห็น​ควัน​ลอย​มา​จาก​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ตรง​นี้ น่า​จะ​ไป​ดู​นะ​ว่า​--
 • ฮึคอของฉันรู้สึกแข็ง คุณถูกเนรเทศไหม? คุณอยู่ในความทรงจำนั้นแม้ว่าจะดูแย่ไปกว่าการสวมใส่!
 • ความทรงจำ Sandbar
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Sandbar
 • ความทรงจำ Sandbar
 • เจ้ากับข้า มี​แค่​เรา​สอง​คน​ที่มา​ถึง​ชายฝั่ง​... โดยที่​ยัง​ไม่​ตาย​นั่น​แหละ ที่​นี่​มี​แต่​อาชญากร​เต็ม​ไป​หมด หา​อะไร​มา​ป้องกัน​ตัว​เสีย
 • แบบ​นั้น​ก็​ดีแล้ว ข้า​นึก​ว่า​ข้า​เห็น​ควัน​ลอย​มา​จาก​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ตรง​นี้ น่า​จะ​ไป​ดู​นะ​ว่า​--
 • ฉันเห็นคุณผ่านสายตาของคนอื่นพลัดถิ่น! นั่นคือความทรงจำจากคนที่รู้จักคุณ! เขารู้สึกโล่งใจที่เห็นคุณ คุณปิดไหม
 • เจ้ากับข้า มี​แค่​เรา​สอง​คน​ที่มา​ถึง​ชายฝั่ง​... โดยที่​ยัง​ไม่​ตาย​นั่น​แหละ ที่​นี่​มี​แต่​อาชญากร​เต็ม​ไป​หมด หา​อะไร​มา​ป้องกัน​ตัว​เสีย
 • แบบ​นั้น​ก็​ดีแล้ว ข้า​นึก​ว่า​ข้า​เห็น​ควัน​ลอย​มา​จาก​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ตรง​นี้ น่า​จะ​ไป​ดู​นะ​ว่า​--
 • ฮึคอของฉันรู้สึกแข็ง คุณถูกเนรเทศไหม? คุณอยู่ในความทรงจำนั้นแม้ว่าจะดูแย่ไปกว่าการสวมใส่!
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Nightmare
 • ความทรงจำ Nightmare
 • ฉันไม่พอใจในสิ่งนี้มันต้องทำสำเร็จวัตถุประสงค์ของมนุษยชาติได้รับการเติมเต็มแล้ว ... ในตัวฉันภายในถ้ำของเนื้อมนุษย์นี้วางเครื่องมือที่ฉันจะใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างโลก
 • ด้วยการกระทำนี้ฉันได้กวาดเครื่องประดับแห่งความเป็นมรรตัยและนำมาซึ่งยุคใหม่โลกแห่งศาสตร์เวทและฉันเจ้าผู้ครองนครอำลาราชินี Gemling ของฉัน ...
 • ใครคือผู้ถูกเนรเทศ? ฉันรู้สึกถึงแรงผลักดันและความมุ่งมั่นดังกล่าว ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากเป็นเป้าหมายเดียวของฉัน มันเป็น ... ที่น่ากลัว
 • ฉันไม่พอใจในสิ่งนี้มันต้องทำสำเร็จวัตถุประสงค์ของมนุษยชาติได้รับการเติมเต็มแล้ว ... ในตัวฉันภายในถ้ำของเนื้อมนุษย์นี้วางเครื่องมือที่ฉันจะใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างโลก
 • ด้วยการกระทำนี้ฉันได้กวาดเครื่องประดับแห่งความเป็นมรรตัยและนำมาซึ่งยุคใหม่โลกแห่งศาสตร์เวทและฉันเจ้าผู้ครองนครอำลาราชินี Gemling ของฉัน ...
 • อึ้ก ฉันถูกทิ้งให้เคียวและสกปรกด้วยความคิดชั่วช้าของคนที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองอย่างเข้มข้น นั่นคือ ... Malachai? เดนมนุษย์ที่ทำให้เกิดวันมหาภัยพิบัติ? ฉันเพิ่งรำพึงถึงช่วงเวลานั้นอีกครั้งหรือไม่?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Waterfront
 • ความทรงจำของ Waterfront
 • เรือเป็นทางออกเดียวของเมือง! เจ้าไม่เข้าใจเหรอ ท้องฟ้ากำลังลุกไหม้! เราต้องไปแล้ว!
 • ทุกคนมีความคิดเดียวกัน เรือที่แออัดไม่ขยับเลย คนอื่นๆ กรีดร้องและคร่ำครวญ ทุกอย่างเริ่มไหม้ ข้ากดลูกชายของฉันไว้ใต้น้ำและภาวนาเขาจะได้ตายเร็วกว่าข้า
 • ความทุกข์ทรมานและการสูญเสียเช่นนี้ในโลกนี้... บางทีข้าก็สงสัยว่าข้าจำไม่ได้จะดีกว่าไหม
 • ข้ารู้สึกประหม่ามาก ข้าเหงื่อออกเหรอ? ข้าคิดว่าข้าเหงื่อออก ข้าหวังว่าเธอจะไม่สังเกตว่าข้ามีเหงื่อออกมากแค่ไหน โอ้ไม่ เธอมองมาที่ข้า เธอสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้าเหงื่อออกแค่ไหน ข้าควรพูดอะไรบางอย่าง เจ้าหน้าตาดีนะ! ทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้น!?
 • เธอหัวเราะเยาะเจ้า ตอนนี้เธอจะบอกผู้หญิงทุกคนในซาร์นว่าเจ้าโง่และไร้ประโยชน์อย่างไร เจ้าจะตายคนเดียว เดี๋ยวก่อน... เธอ-- เธอกำลังจับมือเจ้า! เจ้าทำสำเร็จ! เจ้าหน้าตาดีนะ! ประโยคเด็ด ใช้งานได้ทุกครั้ง
 • นั่นคือ ... รู้สึกไม่สบายใจที่จะเป็นพยานอย่างลึกซึ้ง
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ River Crossing
 • ความทรงจำของ River Crossing
 • ความทรงจำของ River Crossing
 • เราบรรจุค่ายของเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและเดินทางไปยังเมืองหลวงอาซาลาวาล์ เราได้ยินเสียงฝูงชนก่อนที่จะเห็นพวกเขา คำพูดของชัยชนะของเราแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และแม้แต่ราชินีก็มาพบเรา
 • ครอบครัวของฉันได้มาดูพิธี ขณะที่ข้านอนบนแท่นหิน ข้าได้ยินพวกเขาสวดมนต์ชื่อของฉัน มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าได้ยินก่อนที่กริชของราชินีจะทิ่มเข้าใส่หน้าอกของฉัน
 • ข้าเกือบสัมผัสได้ถึงใบมีดนั่น ช่างเป็นช่วงเวลาที่หนาวเหน็บจากยุคที่เลวร้ายในประวัติศาสตร์ ข้าเกรงว่ามันเก่าแก่กว่าข้ามาก
 • เราบรรจุค่ายของเราก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและเดินทางไปยังเมืองหลวงอาซาลาวาล์ เราได้ยินเสียงฝูงชนก่อนที่จะเห็นพวกเขา คำพูดของชัยชนะของเราแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และแม้แต่ราชินีก็มาพบเรา
 • ครอบครัวของฉันได้มาดูพิธี ขณะที่ข้านอนบนแท่นหิน ข้าได้ยินพวกเขาสวดมนต์ชื่อของฉัน มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าได้ยินก่อนที่กริชของราชินีจะทิ่มเข้าใส่หน้าอกของฉัน
 • ข้าเห็นเธอ เอ็กไซล์... ข้าเห็นราชินีแห่งวาล์! เธอมีตัวตนที่เลวร้ายนัก...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Eroded Chamber
 • ความทรงจำของ Eroded Chamber
 • ความทรงจำของ Eroded Chamber
 • นั่นคือเขา! เขาแล่นเรือกลับมาหาข้า ดาเรสโซ่ของข้า! ข้าจะร้องเพลงให้เขา ข้าจะแสดงให้เขาเห็นทาง
 • นี่คือดาเรสโซ่ของข้า! เขาแล่นเรือกลับมาหาข้า! ข้าจะร้องเพลงให้เขาและแสดงให้เขาเห็นทาง
 • ร่องรอยสุดท้ายของความคิดของมนุษย์ในผู้หญิงที่ถูกความบ้าคลั่ง ... เธอเห็นเธอเป็นที่รักในเรือที่แล่นผ่านทุกลำและร้องเพลงให้พวกเธอฟังทุกคน
 • มันเขา! เขาแล่นเรือกลับมาหาฉัน Daresso ของฉัน! ฉันจะร้องเพลงให้เขาฉันจะแสดงให้เขาเห็นทางมาที่รักของฉันมาหาฉันเราจะอยู่ด้วยกันในที่สุด
 • ไม่หันไป! อย่าฟังการร้องเพลงของฉันคุณจะตายบนโขดหิน! หันหลังกลับ ... ! เลี้ยวออกไป ... หันไป ...
 • Merveil นั่นไหม ผู้หญิงที่น่าสงสารนั่น ที่ไหนสักแห่งในรูปแบบที่ชั่วร้ายของเธออาศัยผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเคยเป็น ช่างเป็นคำสาปที่น่ากลัว
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Abandoned Shaft
 • ความทรงจำของ Abandoned Shaft
 • ความทรงจำของ Abandoned Shaft
 • ต่างหูที่เปล่งประกายเหล่านี้ที่เราดึงออกมาจากหินนั้นมีค่ามากกว่าน้ำหนักของพวกมันในทองคำ แต่เราแทบจะไม่ได้รับเงินเลย! เราควรหยุดทำงานและเรียกร้องส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของเรา
 • ไม่ต้องกังวล! พวกเขาแค่ปิดผนึกทางเข้าเพื่อเป็นการข่มขู่เรา! พวกเขาไม่กล้าปล่อยให้พันคนลงไปที่นี่เพื่อตายหรอก
 • ดูเหมือนว่าจักรวรรดิจะรุนแรงกว่าที่พลเมืองรู้ ฉันสงสัยว่าร่างกายของพวกเขาเคยพบ
 • ต่างหูที่เปล่งประกายเหล่านี้ที่เราดึงออกมาจากหินนั้นมีค่ามากกว่าน้ำหนักของพวกมันในทองคำ แต่เราแทบจะไม่ได้รับเงินเลย! เราควรหยุดทำงานและเรียกร้องส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของเรา
 • ไม่ต้องกังวล! พวกเขาแค่ปิดผนึกทางเข้าเพื่อเป็นการข่มขู่เรา! พวกเขาไม่กล้าปล่อยให้พันคนลงไปที่นี่เพื่อตายหรอก
 • มนุษย์ดูเหมือนจะเชื่อว่าโลกมีความเหมาะสมโดยธรรมชาติ มันทำให้คนเหล่านั้นเสียชีวิต
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Holding Cells
 • ความทรงจำ Holding Cells
 • คุณไม่สามารถให้ฉันล็อก! ฉันมีสิทธิ์ที่คุณรู้! ฉันสมควรได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม! เฮ้! เธอได้ยินฉันไหม!?
 • สวัสดี?! ยาม !? ฉันได้กลิ่นควัน! พาฉันออกไปจากที่นี่ - ได้โปรด! อย่าเพิ่งปล่อยให้ฉันตาย! มีคนช่วยด้วย! โปรด!
 • ฉันกลัวว่าผู้ชายไม่เคยเห็นแสงสว่างของวันอีกครั้ง ฉันขอบคุณมากฉันไม่เคยถูกจองจำ
 • คุณไม่สามารถให้ฉันล็อก! ฉันมีสิทธิ์ที่คุณรู้! ฉันสมควรได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม! เฮ้! เธอได้ยินฉันไหม!?
 • สวัสดี?! ยาม !? ฉันได้กลิ่นควัน! พาฉันออกไปจากที่นี่ - ได้โปรด! อย่าเพิ่งปล่อยให้ฉันตาย! มีคนช่วยด้วย! โปรด!
 • หลังจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคนนี้เข้าใกล้บ้านมากเกินไป
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Courthouse
 • ความทรงจำ Courthouse
 • ความทรงจำ Courthouse
 • ศาลกำลังลุกไหม้ ข้อกล่าวหาบิน คนบาป! นอกรีต! ฉันเป็นเพียงผู้ประทับจิตและผู้อุปถัมภ์ของฉันเรียกร้องความเงียบ เราจะทำให้หัวของเราลงในขณะที่หนึ่งสูงนักรบแทนที่อีก มันเกี่ยวกับอำนาจผู้มีพระคุณกระซิบของฉันและเราไม่มี
 • หากมีข้อกล่าวหาตกทางเราจะต้องถูกลงโทษให้ตายกับผู้ถูกกล่าวหาคนอื่น จะมองไม่เห็นและไม่เคยได้ยินเขากระซิบ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนที่แสวงหาพลังปฏิเสธที่จะรอ ฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าในวันนั้น: ความไว้วางใจที่ไม่มีเลเวอเรจคือช่องโหว่
 • โอ้ถูกเนรเทศฉันถูกจับในความทรงจำ มันรู้สึกคุ้นเคย มันเป็นของฉันไหม
 • ศาลกำลังลุกไหม้ ข้อกล่าวหาบิน คนบาป! นอกรีต! ฉันเป็นเพียงผู้ประทับจิตและผู้อุปถัมภ์ของฉันเรียกร้องความเงียบ เราจะทำให้หัวของเราลงในขณะที่หนึ่งสูงนักรบแทนที่อีก มันเกี่ยวกับอำนาจผู้มีพระคุณกระซิบของฉันและเราไม่มี
 • หากมีข้อกล่าวหาตกทางเราจะต้องถูกลงโทษให้ตายกับผู้ถูกกล่าวหาคนอื่น จะมองไม่เห็นและไม่เคยได้ยินเขากระซิบ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนที่แสวงหาพลังปฏิเสธที่จะรอ ฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าในวันนั้น: ความไว้วางใจที่ไม่มีเลเวอเรจคือช่องโหว่
 • ถูกเนรเทศ! นั่นคือช่วงเวลาที่ Venarius ตัดสินใจที่จะยึดชีวิตและแย่งชิงอำนาจ นั่นคือช่วงเวลาแห่งการลงโทษสำหรับผู้ชายอย่างพ่อของฉันได้รับการรับรอง
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Bloodsoaked Arena
 • ความทรงจำของ Bloodsoaked Arena
 • ความทรงจำของ Bloodsoaked Arena
 • ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวฉันจึงแยกชายคนหนึ่งออกเป็นสองคน การเตะส่งการบินอีกครั้งและเสียงคำรามของฝูงชนก็ดังขึ้น ฉันเป็นไอดอลของพวกเขา!
 • ฉันตั้งใจจะอยู่ที่ด้านบนสุดของกองเสมอไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้และชายร่างเล็กผู้นี้ Daresso ผู้ท้าชิงรายใหม่คนนี้จะล้มลงเหมือนคนที่เหลืออยู่กับพลังของ Barkhul
 • จากรูปลักษณ์ของการสังหารรอบตัวคน 'Daresso' ฉันคิดว่านักสู้โบราณนั้นแปลกใจมาก
 • ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวฉันจึงแยกชายคนหนึ่งออกเป็นสองคน การเตะส่งการบินอีกครั้งและเสียงคำรามของฝูงชนก็ดังขึ้น ฉันเป็นไอดอลของพวกเขา!
 • ฉันตั้งใจจะอยู่ที่ด้านบนสุดของกองเสมอไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้และชายร่างเล็กผู้นี้ Daresso ผู้ท้าชิงรายใหม่คนนี้จะล้มลงเหมือนคนที่เหลืออยู่กับพลังของ Barkhul
 • ฮา! เรารู้ว่ามันจบลงแล้วใช่ไหม
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Slave Blocks
 • ความทรงจำของ Slave Blocks
 • ความทรงจำของ Slave Blocks
 • ข้าสวมเสื้อเกราะของเทมพลาร์และข้าเดินเข้าไปในหมู่ทหารยาม แต่ข้าไม่ได้เป็นคนหนึ่งในพวกเขา วิญญาณข้ามีไว้ให้คิทาวากลืนกิน
 • เวลาใกล้เข้ามา เมื่อถึงเวลาข้าจะเปิดประตู... ประตูทั้งหมด
 • ข้าไม่คิดว่าข้าเป็นสาวกลัทธิอะไร... เขามีแนวโน้มทำลายตัวเองอย่างท่วมท้น
 • ข้าสวมเสื้อเกราะของเทมพลาร์และข้าเดินเข้าไปในหมู่ทหารยาม แต่ข้าไม่ได้เป็นคนหนึ่งในพวกเขา วิญญาณข้ามีไว้ให้คิทาวากลืนกิน
 • เวลาใกล้เข้ามา เมื่อถึงเวลาข้าจะเปิดประตู... ประตูทั้งหมด
 • ไอ้... ไอ้นั่น! เจ้าคิดว่าเขารู้หรือไม่ว่าเขาจะปลดปล่อยหายนะอะไรมาให้กับพวกเรา? ไม่... ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าใครจะทำอย่างนั้น
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Undercroft
 • ความทรงจำของ Undercroft
 • เขาไม่ใช่คนเคร่งศาสนาและมีปัญหาในการเล่นการพนันอย่างแน่นอน แต่เขาก็ไม่สมควรมีจุดจบเช่นนี้ ข้ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนควรพูดบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เรากลบหลุมฝังศพของเขา แต่ไม่มีใครทำ
 • คนอื่นๆ เริ่มที่จะเดินออกไปในขณะที่ฉันอยู่ข้างหลุมฝังศพครู่หนึ่ง เสียงการต่อสู้อย่างอู้อี้จากภายในและข้าคิดว่าจะรีบไปขอความช่วยเหลือ... แต่แล้วข้าก็จำได้ แล้วจากไปโดยไม่พูดอะไร
 • เอ็กไซล์... ความรู้สึกนั้น... ชายคนนั้นนึกถึงความทรงจำอื่นในขณะที่ฉันอยู่ในความทรงจำของเขา... แต่ข้าไม่เห็นเลย! ทำไมเขาถึงออกไป ข้าสงสัยนัก?
 • เขาไม่ใช่คนเคร่งศาสนาและมีปัญหาในการเล่นการพนันอย่างแน่นอน แต่เขาก็ไม่สมควรมีจุดจบเช่นนี้ ข้ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนควรพูดบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เรากลบหลุมฝังศพของเขา แต่ไม่มีใครทำ
 • คนอื่นๆ เริ่มที่จะเดินออกไปในขณะที่ฉันอยู่ข้างหลุมฝังศพครู่หนึ่ง เสียงการต่อสู้อย่างอู้อี้จากภายในและข้าคิดว่าจะรีบไปขอความช่วยเหลือ... แต่แล้วข้าก็จำได้ แล้วจากไปโดยไม่พูดอะไร
 • ข้าอยากบอกได้จริงๆ ว่าเขาจำไอะไรได้ เอ็กไซล์ ดูเหมือนว่าความทรงจำเหล่านี้มีขีดจำกัด
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Grim Woods
 • ความทรงจำของ Grim Woods
 • เมื่อคืนที่ผ่านมาเด็กคนอื่นถูกพาตัวไปดังนั้นเราจึงรออยู่คืนนี้การอธิษฐานของปีศาจจะไม่กลับมา แต่ก็เป็นเช่นนั้น เราจับได้เพียงแวบเดียวของผิวสีเทาใต้แสงจันทร์ เราเดินตามอสูรไปจนถึงขอบป่า เด็กที่พกติดตัวไม่ร้องออกมา
 • Anaris ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ฉันลังเล ฉันรวบรวมความประสงค์ของฉันและกระโดดลงไปในเงามืดติดตามปีศาจ แต่ฉันสายเกินไป อสูรและเด็กหายไปและ Anaris ยืนเยือกเย็นซีดเหมือนดวงจันทร์ เขากระซิบสิ่งที่ฉันไม่ได้ยินและล้มลงตาย ฉันกลัวว่าเราจะถูกล่าจนสูญพันธุ์
 • เรื่องราวที่น่ากลัวนั้นเป็นจริงได้หรือไม่? ข้าหวังว่าไม่ ข้ามั่นใจว่าไม่ใช่ความทรงจำของข้าแน่นอน
 • เมื่อคืนนี้เด็กอีกคนหนึ่งรอเราอยู่การสวดอ้อนวอนไม่กลับมา แต่มันทำได้มันบินผ่านอากาศและผ่านผนังกระท่อมเราจับเหลือบของผิวสีเทาใต้แสงจันทร์เท่านั้น พวกเราไล่ตามปีศาจเดินไปที่ขอบของป่าเด็กที่มันอุ้มจะไม่ร้องออกมา "
 • Anaris ติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ฉันลังเลจากความกลัว ฉันรวบรวมความประสงค์ของฉันและฉันกระโดดลงไปในเงามืดติดตามปีศาจโดยสายเอ็นที่เหลืออยู่ในการปลุก แต่ฉันสายเกินไป อสูรและเด็กหายไปและ Anaris ยืนเยือกเย็นซีดเหมือนดวงจันทร์ เขากระซิบสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจและล้มลงตาย ฉันกลัวว่าเราจะถูกล่าจนสูญพันธุ์
 • มันอาจจะเป็น...? พลัดถิ่นเสียงนี้คล้ายกับสิ่งที่ไล่ล่าพ่อของฉัน แต่ ... ความจำนั้นเก่ามาก เป็นไปได้อย่างไร?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Salted Earth
 • ความทรงจำของ Salted Earth
 • ความทรงจำของ Salted Earth
 • พระจันทร์ผ่านไปหกคืนตั้งแต่โลกเกิดฝน แม่น้ำแห้งและทะเลสาบเป็นเพียงแอ่งน้ำ สัตว์ที่นี่จนตรอกและอันตราย
 • มีข่าวลือว่าพืชที่เลี้ยงด้วยเลือดของท่านยีเรียลนั้นบวม แต่ผลที่ออกมานั้นทำให้คนบ้าได้ เรามองหาคำตอบจากเด็กๆ เด็กไม่สามารถออกล่าล่า แต่มันยังสามารถให้ รสชาตินั้นลืมยากนัก
 • เอ็กไซล์... นี่เป็นความทรงจำที่ข้าไม่น่าได้เผชิญเลย ช่างน่าสะอิดสะเอียนนัก
 • พระจันทร์ผ่านไปหกคืนตั้งแต่โลกเกิดฝน แม่น้ำแห้งและทะเลสาบเป็นเพียงแอ่งน้ำ สัตว์ที่นี่จนตรอกและอันตราย
 • มีข่าวลือว่าพืชที่เลี้ยงด้วยเลือดของท่านยีเรียลนั้นบวม แต่ผลที่ออกมานั้นทำให้คนบ้าได้ เรามองหาคำตอบจากเด็กๆ เด็กไม่สามารถออกล่าล่า แต่มันยังสามารถให้ รสชาตินั้นลืมยากนัก
 • พวกเขากิน-- พระเจ้า เอ็กไซล์...! ข้าคลื่นไส้สิ้นดี
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Temple Ruins
 • ความทรงจำของ Temple Ruins
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Temple Ruins
 • ปู่ย่าตายายของฉันบูชาที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อยังเป็นสถานที่แห่งศรัทธา ฉันสงสัยว่าพระเจ้าเคยได้ยินพวกเขาหรือไม่?
 • ฉันเลือกที่จะเชื่อว่าเหล่าเทพเจ้าได้ฟังและตอนนี้ฉันก็มาจากความเมตตากรุณา มันเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถอธิบายการมีชีวิตรอดของปัญหา
 • ฉันเป็นคนมีศรัทธาหรือไม่? ฉันคิดว่า ... ฉันอาจจะเคย อย่างน้อยที่สุดฉันก็จำเครื่องประดับแห่งศรัทธาแม้ว่าฉันจะไม่สามารถพูดกับพระเจ้าได้
 • ปู่ย่าตายายของฉันบูชาที่นี่ย้อนกลับไปเมื่อยังเป็นสถานที่แห่งศรัทธา ฉันสงสัยว่าพระเจ้าเคยได้ยินพวกเขาหรือไม่?
 • ฉันเลือกที่จะเชื่อว่าเหล่าเทพเจ้าได้ฟังและตอนนี้ฉันก็มาจากความเมตตากรุณา มันเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถอธิบายการมีชีวิตรอดของปัญหา
 • การรู้ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าในตอนนี้ฉันคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าความเมตตากรุณาไม่ใช่สาเหตุ
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Outskirts
 • ความทรงจำ Outskirts
 • ฉันมาที่นี่ในวันที่มีแดดเพื่อหนีจากความสกปรกของถนนและตรอกซอกซอยรอบบ้านของฉัน ไม่ใช่ cutpurses ที่รบกวนฉัน มันเป็นยามของเมือง ถึงกระนั้นกองทัพก็เข้ามาหาฉันและถามความตั้งใจของฉันในทุ่งนา
 • ฉันไม่ตอบเขาแทนการส่ายหัวของฉันและจับนิ้วไว้เหนือริมฝีปากของฉัน ดีกว่าที่จะทำเสียงเงียบกว่าความเสี่ยงที่จะถูก clapped ในเตารีดสำหรับบาปของการเกิด Ezomyte
 • ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่มีชาวเอโซเมียร์พลัดถิ่น ฉันไม่สามารถทนต่อการรักษาดังกล่าวได้
 • ฉันมาที่นี่ในวันที่มีแดดเพื่อหนีจากความสกปรกของถนนและตรอกซอกซอยรอบบ้านของฉัน ไม่ใช่ cutpurses ที่รบกวนฉัน มันเป็นยามของเมือง ถึงกระนั้นกองทัพก็เข้ามาหาฉันและถามความตั้งใจของฉันในทุ่งนา
 • ฉันไม่ตอบเขาแทนการส่ายหัวของฉันและจับนิ้วไว้เหนือริมฝีปากของฉัน ดีกว่าที่จะทำเสียงเงียบกว่าความเสี่ยงที่จะถูก clapped ในเตารีดสำหรับบาปของการเกิด Ezomyte
 • มันยากที่จะเชื่อ แต่ชาวนิรันดร์แห่งซาร์นสมัยนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าผู้คนในโอริอาทในปัจจุบัน บางครั้งฉันก็สงสัยว่าจักรวรรดินั้นถึงวาระที่จะมีหรือไม่มีหายนะ
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Woods
 • ความทรงจำของ Woods
 • ความทรงจำของ Woods
 • Farrul ยืมตาของคุณให้เราเพื่อที่เราจะได้เห็นความมืดมิดในหัวใจของเรา Fenumus ให้เรายืมเว็บของคุณเพื่อเราจะได้ผูกมัดเผ่าของเราไว้ด้วยกัน
 • Craiceann ยืมเปลือกหอยของคุณมาให้เราเพื่อเราจะได้ต่อต้านผู้กดขี่ของเรา Saqawal ให้เรายืมขนของคุณเพื่อเราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่า เราโทรออกในชื่อของคุณ!
 • อืม... เป็นพิธีกรรมบางอย่าง ข้าไม่รู้จักชื่อ แม้ว่าพวกเขาจะเหมือนเอโซเมียร์ก็ตาม ข้าว่าเป็นแค่ความเชื่อโชคลางโง่ๆ น่ะ
 • Farrul ยืมตาของคุณให้เราเพื่อที่เราจะได้เห็นความมืดมิดในหัวใจของเรา Fenumus ให้เรายืมเว็บของคุณเพื่อเราจะได้ผูกมัดเผ่าของเราไว้ด้วยกัน
 • Craiceann ยืมเปลือกหอยของคุณมาให้เราเพื่อเราจะได้ต่อต้านผู้กดขี่ของเรา Saqawal ให้เรายืมขนของคุณเพื่อเราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่า เราโทรออกในชื่อของคุณ!
 • นั่นคือสิ่งที่ศรัทธารู้สึก ... ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าในเรื่องศาสนา แต่ฉันไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เทมพลาร์สอนเรา ฉันได้เห็นชีวิตสั้น ๆ โดยไม่ต้องสงสัย ฉันต้องพูดว่าฉันเข้าใจเสน่ห์
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Sprawling Caverns
 • ความทรงจำของ Sprawling Caverns
 • ความทรงจำของ Sprawling Caverns
 • โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในความมืดมิดและรอบตัวเราเมื่อฉันวิ่ง แขนของฉันไหม้จากน้ำหนักของเด็กเล็ก ดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและมีสถานที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวที่ฉันจินตนาการได้
 • ผนังถ้ำเราสั่นเทา แต่เสียงกรีดร้องด้านนอกทำให้เราหนีไปในที่โล่ง ชีวิตตัวเองบ้าไปแล้วและท้องฟ้าก็กำลังลุกไหม้ เด็ก ๆ ร้องไห้ออกมาเพื่อแม่ของพวกเขา แต่ฉันไม่มีหัวใจที่จะบอกพวกเขาว่าเธอเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าต่อตาฉัน
 • โอ้เพื่อนของฉันความทรงจำเหล่านี้บางครั้งก็ทนได้
 • โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในความมืดมิดและรอบตัวเราเมื่อฉันวิ่ง แขนของฉันไหม้จากน้ำหนักของเด็กเล็ก ดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและมีสถานที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวที่ฉันจินตนาการได้
 • ผนังของถ้ำเราเบียดเสียดกัน เสียงกรีดร้องด้านนอกทำให้เราหนีไปในที่โล่ง ชีวิตหายไปอย่างบ้าคลั่งและท้องฟ้ากำลังลุกไหม้ เด็ก ๆ ร้องไห้ออกมาเพื่อแม่ของพวกเขา แต่ฉันไม่มีหัวใจที่จะบอกพวกเขาว่าเธอเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าต่อตาฉัน
 • ช่างน่ากลัวเหลือเกิน... ข้าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเหล่านั้น บางทีมันอาจจะดีกว่าที่ไม่รู้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Palace Grounds
 • ความทรงจำของ Palace Grounds
 • ชายในเครื่องแบบเข้าชม เขามาจากศาล เขาบอกว่านักรบมีบิณฑบาตสำหรับแม่ม่ายเหมือนแม่ของฉัน แต่เธอต้องรวบรวมด้วยตนเอง เราไปโบสถ์และรออยู่ข้างนอกในสวน พระอาทิตย์กำลังตกดิน ฉันไม่รู้ว่าฉันนั่งอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่
 • เมื่อแม่กลับมาเธอดูซีดเซียว ตาของเธอแดงและเสื้อผ้าของเธอขาด เธอจับมือฉันแล้วเราก็เดินกลับบ้านอย่างเงียบงัน ฉันนอนหลับอยู่บนเตียง ฉันได้ยินเธอร้องไห้ หลังจากนั้นชายผู้นั้นก็มาด้วยของเล่นและอาหาร แต่ฉันไม่ชอบเขา ...
 • โอ้ข้าจำได้ว่า... แม่ไม่เหมือนเดิมหลังจากวันนั้น ข้าอยากให้ตัวเองเข้าใจได้ตั้งแต่ตอนนั้น... ข้าอาจทำอะไรได้สักอย่าง
 • ชายในเครื่องแบบเข้าชม เขามาจากศาล เขาบอกว่านักรบมีบิณฑบาตสำหรับแม่ม่ายเหมือนแม่ของฉัน แต่เธอต้องรวบรวมด้วยตนเอง เราไปโบสถ์ด้วยกันและฉันรออยู่ข้างนอกในสวน พระอาทิตย์กำลังตกดิน ฉันไม่รู้ว่าฉันนั่งอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่
 • แม่มาจากด้านหลัง เธอดูหน้าซีด ตาของเธอแดงและเสื้อผ้าของเธอขาด เธอไม่มองมาที่ฉัน แต่จับมือฉันไว้ เราเดินกลับบ้านด้วยความเงียบ ฉันนอนหลับอยู่บนเตียง ฉันได้ยินเธอร้องไห้ หลังจากนั้นชายผู้นั้นก็มาด้วยของเล่นและอาหาร แต่ฉันไม่ชอบเขา ...
 • ข้าว่า... ช้าว่านี่เป็นความทรงจำจากเวนาริอุส ช่างเลวร้ายนัก เหตุใดเขาจึงต้องการเข้าร่วมองค์กรเช่นนี้?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Glacial Cavern
 • ความทรงจำ Glacial Cavern
 • ความทรงจำ Glacial Cavern
 • ความทรงจำ Glacial Cavern
 • รามีรออยู่ที่ทางเข้าถ้ำสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะผ่าน ครั้งหนึ่งเขาดึงพวกเขาออกจากพายุหิมะและปิดปากพวกเขาขณะที่ข้าเชือดคอของพวกเขา คราบเลือดที่พื้นถ้ำ
 • รามี่ดึงตัวคนที่พลัดหลงคนสุดท้ายออกมาและเราก็ลงมืออย่างรวดเร็ว เหลือเพียงเราสองคน ก่อนที่รามีจะนึกขึ้นได้ ข้าแทงมีดลงไปในดวงตาของเขา ข้าคนเดียวจะเป็นผู้นำของมิ้วท์วิน
 • ช่างเป็นความทรงจำที่ป่าเถื่อน ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นหินหรือไม่ ฉันหวังอย่างแน่นอนว่าฉันไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น
 • รามีรออยู่ที่ทางเข้าถ้ำสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะผ่าน ครั้งหนึ่งเขาดึงพวกเขาออกจากพายุหิมะและปิดปากพวกเขาขณะที่ข้าเชือดคอของพวกเขา คราบเลือดที่พื้นถ้ำ
 • รามี่ดึงตัวคนที่พลัดหลงคนสุดท้ายออกมาและเราก็ลงมืออย่างรวดเร็ว เหลือเพียงเราสองคน ก่อนที่รามีจะนึกขึ้นได้ ข้าแทงมีดลงไปในดวงตาของเขา ข้าคนเดียวจะเป็นผู้นำของมิ้วท์วิน
 • นั่นเป็นความทรงจำที่โหดร้าย ข้าไม่กล้าถามเธอแบบนี้นะ แต่จุนมาจากมิ้วท์วินหรือเปล่า
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Burial Grounds
 • ความทรงจำของ Burial Grounds
 • ในขณะที่ฉันคุกเข่าอยู่เหนือหลุมศพของเธอท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เข้าสู่น้ำตาของฉัน โลกกลายเป็นเศษซากที่เกิดจากการสาดแสง เธอยื่นมือมาหาฉันและฉันก็ยิ้ม ...
 • ... จนกว่าฉันจะเห็นคนที่คุณรักที่หลงหายกำลังเอื้อมมือผ่านสิ่งสกปรก ฝนมีกลิ่นเหมือนหนังจาระบีและคบเพลิงของฉันก็ดับลงเมื่อผู้ตายคนแรกระเบิดเป็นอิสระ
 • ทำไมเวร์แคลส์ทจึงถูกรุมเร้าด้วยความชั่วร้ายเช่นนี้? เพื่อน เราต้องหาวิธีที่จะปกป้องผู้คน
 • ในขณะที่ฉันคุกเข่าอยู่เหนือหลุมศพของเธอท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เข้าสู่น้ำตาของฉัน โลกกลายเป็นเศษซากที่เกิดจากการสาดแสง เธอยื่นมือมาหาฉันและฉันก็ยิ้ม ...
 • ... จนกว่าฉันจะเห็นคนที่คุณรักที่หลงหายกำลังเอื้อมมือผ่านสิ่งสกปรก ฝนมีกลิ่นเหมือนหนังจารบีและไฟฉายของฉันก็ดับลงเมื่อคนแรกตาย
 • พระเจ้าความหวาดกลัวที่จับเขาในช่วงเวลาสุดท้ายเหล่านั้น ฉันหวังว่าฉันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้ว!
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Bleak Halls
 • ความทรงจำของ Bleak Halls
 • ฉันรู้ว่าฉันไม่มีเสียงเหมือนคนรับใช้ แต่มีบางสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่นี่ คฤหาสน์นี้มีการปรากฏตัวที่น่ากลัวซึ่งแทรกซึมอยู่ในอากาศมาก
 • When they find the third dead and disemboweled maid, I speak up, but the master of the household doesn't listen. He refuses to even look at me. It is then that I realise... I am already dead...
 • ค่อนข้างบิดในความทรงจำที่ถูกเนรเทศ แต่ฉันไม่เคยเป็นคนรับใช้หรือจิตวิญญาณคฤหาสน์ อย่างน้อยที่สุดเท่าที่ฉันรู้ ...
 • ฉันรู้ว่าฉันไม่มีเสียงเหมือนคนรับใช้ แต่มีบางสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่นี่ คฤหาสน์นี้มีการปรากฏตัวที่น่ากลัวซึ่งแทรกซึมอยู่ในอากาศมาก
 • เมื่อพวกเขาพบหญิงสาวคนที่สามที่เสียชีวิตและถูกปลดออกจากตำแหน่งฉันพูดได้ แต่เจ้านายของบ้านไม่ฟัง เขาปฏิเสธที่จะมองฉัน เมื่อฉันรู้ว่า ... ฉันตายไปแล้ว ...
 • เนรเทศผีจะสร้างความทรงจำโดยไม่มีสมองได้อย่างไร ดูเหมือนว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่จะค้นพบในโลกนี้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Frozen Drift
 • ความทรงจำ Frozen Drift
 • อีกสิบเก้าวันบนภูเขา... ข้าจะไม่รอด ไม่ได้รับชื่อมิ้วท์วินของข้า... แค่สิบวันข้าก็ใกล้อดตายแล้ว... และนั่นคือ... หมาป่า?!
 • หมาป่าเพื่อนยาก เจ้าทำให้ข้าอบอุ่นเป็นเวลาสิบเก้าวัน ข้าจะกลับมาวันหนึ่งเมื่อข้าแก่แล้วและให้ลูกหลานของเจ้ากัดกินซากของข้า
 • เอ็กไซล์! ข้าสัมผัสถึงขนของหมาป่า... ชีวิตของใครเล่า? แตกต่างจากที่ข้าคาดไว้มาก!
 • อีกสิบเก้าวันบนภูเขา... ข้าจะไม่รอด ไม่ได้รับชื่อมิ้วท์วินของข้า... แค่สิบวันข้าก็ใกล้อดตายแล้ว... และนั่นคือ... หมาป่า?!
 • หมาป่าเพื่อนยาก เจ้าทำให้ข้าอบอุ่นเป็นเวลาสิบเก้าวัน ข้าจะกลับมาวันหนึ่งเมื่อข้าแก่แล้วและให้ลูกหลานของเจ้ากัดกินซากของข้า
 • ฉันไม่เคยรู้เลยว่าภูเขาที่แห้งแล้งนั้นสวยงามขนาดไหน
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Reading Chambers
 • ความทรงจำของ Reading Chambers
 • ความทรงจำของ Reading Chambers
 • ฉันเดินผ่านกองเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบหนึ่งจากเยาวชนของฉัน ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่นี่ชื่อของฉันก็หายไปซึ่งทำให้คอร์ดในหัวใจของฉันสมบูรณ์แบบ
 • ราวกับว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนขึ้นมาสำหรับฉันแล้วฉันก็หาไม่เจอ มีโทมส์ที่นี่มากกว่าที่ฉันสามารถรับและตรวจสอบได้ตลอดชีวิต
 • คำพูดของเรื่องราวที่เขาอ่านนั้น ... ช่างเจ็บปวดเหลือเกิน ... แต่พวกเขาก็รอดฉันได้เหมือนทรายปลิวไปตามสันเขาของเนินทราย
 • ฉันเดินผ่านกองเพื่อค้นหาช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบหนึ่งจากเยาวชนของฉัน ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่นี่ชื่อของฉันก็หายไปซึ่งทำให้คอร์ดในหัวใจของฉันสมบูรณ์แบบ
 • ราวกับว่าหนังสือเล่มนั้นเขียนขึ้นมาสำหรับฉันแล้วฉันก็หาไม่เจอ มีโทมส์ที่นี่มากกว่าที่ฉันสามารถรับและตรวจสอบได้ตลอดชีวิต
 • หนังสือหลายเล่มถูกทำลายโดยปัญหาของเวร์แคลส์ทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าหวังว่าสักวันจะสามารถช่วยสร้างห้องสมุดของโอริอาทด้วยความรู้ใหม่ได้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Bloodbath
 • ความทรงจำของ Bloodbath
 • ความทรงจำของ Bloodbath
 • ฉันไม่รู้อีกต่อไปฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ ทุกวันเราซื้อของในคนจนทั่วไปที่นายพลได้ทำการทดลองของแม่มด ฉันเคยนับ แต่ฉันหยุดที่สองพัน
 • นี่​ไม่ใช่​อาชีพ​ที่​พวกการ์ดดำ​สัญญา​ไว้​กับ​ข้า เรา​เลวร้าย​ยิ่ง​กว่า​อสุรกาย​เสียอีก ดู​ที่​นี่! แม่น้ำ​แห่ง​เลือด! กองศพ! เรา​เพียง​แค่​ทำ​ตาม​คำสั่ง...
 • เราเพียงแค่ทำตามคำสั่ง คำกลวง เขาไม่เชื่อการอภัยโทษของเขาเอง
 • ฉันไม่รู้อีกต่อไปฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ ทุกวันเราซื้อของในคนจนทั่วไปที่นายพลได้ทำการทดลองของแม่มด ฉันเคยนับ แต่ฉันหยุดที่สองพัน
 • นี่​ไม่ใช่​อาชีพ​ที่​พวกการ์ดดำ​สัญญา​ไว้​กับ​ข้า เรา​เลวร้าย​ยิ่ง​กว่า​อสุรกาย​เสียอีก ดู​ที่​นี่! แม่น้ำ​แห่ง​เลือด! กองศพ! เรา​เพียง​แค่​ทำ​ตาม​คำสั่ง...
 • เพียงแค่ทำตามคำสั่ง ... ไร้สาระเล็กน้อย -! มีกี่ชีวิตที่สูญเสียไปเพราะมีคนไม่ยอมทนกับสิ่งที่ถูกต้อง? จะไม่คิดเพื่อตัวเองเหรอ?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Lush Crater
 • ทุกคนตายไปแล้วและฉันก็อยู่คนเดียว ชาวคารุยแล่นผ่านนาฬิกาอย่างรวดเร็วเราไม่มีโอกาสหนี ผู้ชายผู้หญิงแม้แต่เด็กถูกสังหาร ฉันโชคดีที่มีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถกลับบ้านได้ เลขที่
 • ฉันถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดติดคุกและถูกทอดทิ้ง ฉันไม่มีทางเลือกอื่น ฉันต้องทำออกไปในป่า บางทีชาวนาจะสงสารฉัน และถ้าไม่ฉันมีใบมีดของฉัน ฉันจะทำสิ่งที่ฉันต้องการโดยการบังคับ
 • ช่างเป็นคนที่น่ากลัว ฉันภาวนาไม่ใช่ฉัน
 • ทุกคนตายไปแล้วและฉันก็อยู่คนเดียว ชาวคารุยแล่นผ่านนาฬิกาอย่างรวดเร็วเราไม่มีโอกาสหนี ผู้ชายผู้หญิงแม้แต่เด็กถูกสังหาร ฉันโชคดีที่มีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถกลับบ้านได้ เลขที่
 • ฉันถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดติดคุกและถูกทอดทิ้ง ฉันไม่มีทางเลือก. ฉันต้องทำออกไปในป่า บางทีชาวนาจะสงสารฉัน และถ้าไม่ฉันมีใบมีดของฉัน ฉันจะทำสิ่งที่ฉันต้องการโดยการบังคับ
 • มันยากที่จะรู้สึกสงสารคนแบบนี้อย่างสิ้นหวัง
 • ความทรงจำ Lush Crater
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Cliffside Path
 • ความทรงจำของ Cliffside Path
 • ความทรงจำของ Cliffside Path
 • ฉันไม่เข้าใจ ฉันเห็นไบรน์ตาย ฉันอุ้มเขา ไข้ที่พาเขารุนแรงมาก ... ฉันจำได้ว่าช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาเย็นชา แต่ตอนนี้เขามีชีวิตอยู่อีกครั้ง
 • แต่มันไม่ใช่เขาอย่างแท้จริง ฉันรู้แล้ว. แม่รู้ว่าลูกชายของเธอและสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่ลูกชายของฉัน มันเป็นการแอบอ้างแบบกลวง วิญญาณลูกชายของฉันอยู่กับความไร้เดียงสา ในที่สุดฉันก็ไปหาเขา
 • ถ้าฉันยังมีหัวใจอยู่ตอนนี้ก็จะแตกสลาย เราไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคนตายที่กลับมา แต่นี่ไม่ใช่ความทรงจำของฉัน
 • ฉันไม่เข้าใจ ... ฉันเห็นไบรน์ตาย ฉันอุ้มเขา ไข้ที่พาเขารุนแรงมาก ... ฉันจำได้ว่าช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาเย็นชา แต่ตอนนี้เขามีชีวิตอยู่อีกครั้ง
 • แต่มันไม่ใช่เขาอย่างแท้จริง ฉันรู้แล้ว. แม่รู้ว่าลูกชายของเธอและสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่ลูกชายของฉัน มันเป็นการแอบอ้างแบบกลวง วิญญาณลูกชายของฉันอยู่กับความไร้เดียงสา ในที่สุดฉันก็ไปหาเขา
 • เธอกระโจน Exile ฉันรู้สึกถึงการล่มสลายของเธอ ... เธอรู้สึกเจ็บปวดอะไรมาก ...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Rocky Mesa
 • ความทรงจำ Rocky Mesa
 • ความทรงจำ Rocky Mesa
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Rocky Mesa
 • ความทรงจำ Rocky Mesa
 • ฉันกระหายการผจญภัยมาทั้งชีวิต แต่ฉันคิดว่าเมื่ออายุแปดสิบสองสิ่งที่ฉันทำได้มากที่สุดคือเดินไปตามที่ราบสูงหมู่บ้าน
 • ฉันฝันถึงเวทมนตร์และการผจญภัยเมื่อฉันยังเด็กมันน่าละอายที่โลกนี้ไม่น่าตื่นเต้นมาก
 • จากสิ่งที่ฉันเห็นในเวลาที่ฉันอยู่กับคุณ Exile เจ้าของหน่วยความจำนั้นต้องโชคดีอย่างไม่ธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเรคลาสท์ หรือดูเหมือนโชคร้าย
 • ฉันกระหายการผจญภัยมาทั้งชีวิต แต่ฉันคิดว่าเมื่ออายุแปดสิบสองสิ่งที่ฉันทำได้มากที่สุดคือเดินไปตามที่ราบสูงหมู่บ้าน
 • ฉันฝันถึงเวทมนตร์และการผจญภัยเมื่อฉันยังเด็กมันน่าละอายที่โลกนี้ไม่น่าตื่นเต้นมาก
 • อาสิ่งที่ฉันจะให้สำหรับชีวิตที่น่าเบื่อ ...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Deep Dig
 • ความทรงจำของ Deep Dig
 • ความทรงจำของ Deep Dig
 • เราติดกับดักที่นี่ แม้ว่าเราจะตีมันซ้ำแล้วซ้ำอีก คาถาผนึกของเซ็คเคมาก็ยังไม่เสียหาย ไม่มีใครในนี้สามารถหลับได้ลง ข้าคอแห้ง แต่ข้าไม่รู้สึกกระหาย
 • หัวหน้าคนงานเริ่มแสดงอาการบ้าคลั่ง เขาอ้างว่าผนังดินและแม้แต่ตัวเลือกของเขาก็เหนียวเหนอะหนะเหมือนน้ำผึ้ง ข้าอธิษฐานขอให้ความตายมาถึงเราในเร็วๆ นี้ แต่ข้ากลัวว่าเราจะได้พบกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น
 • เหตุการณ์เหล่านี้บางอย่างมีวงแหวนแห่งความคุ้นเคย แต่ฉันก็ไม่สามารถอยู่ในเหตุการณ์นี้ได้ ฉันสงสัยว่ามันเก่าเกินไปที่จะเป็นของฉัน
 • เราติดกับดักที่นี่ แม้ว่าเราจะตีมันซ้ำแล้วซ้ำอีก คาถาผนึกของเซ็คเคมาก็ยังไม่เสียหาย ไม่มีใครในนี้สามารถหลับได้ลง ข้าคอแห้ง แต่ข้าไม่รู้สึกกระหาย
 • หัวหน้าคนงานเริ่มแสดงอาการบ้าคลั่ง เขาอ้างว่าผนังดินและแม้แต่ตัวเลือกของเขาก็เหนียวเหนอะหนะเหมือนน้ำผึ้ง ข้าอธิษฐานขอให้ความตายมาถึงเราในเร็วๆ นี้ แต่ข้ากลัวว่าเราจะได้พบกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น
 • ดูเหมือนว่าเหมืองของไฮเกทจะถูกปิดผนึกก่อนที่ทุกคนจะถูกอพยพออกไป... นั่นเป็นชะตากรรมที่แย่มาก...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Moonlight Temple
 • ความทรงจำของ Moonlight Temple
 • ความทรงจำของ Moonlight Temple
 • ลูนาริส ช่วยข้าค้นหาความสงบ ช่วยข้าพบความสงบสุข ช่วยข้าปิดปากผู้ที่รบกวนข้า
 • ลูนาริส ช่วยข้าทำลายศัตรูของข้าด้วย! ช่วยข้ายึดสิ่งที่ควรเป็นของข้า!
 • วิวัฒนาการความเชื่อที่แปลกประหลาดเช่นนี้... นั่นไม่ใช่ความทรงจำของข้าอย่างแน่นอน ข้ารู้ว่าข้าเป็นคนที่มีศรัทธา
 • ลูนาริส ช่วยข้าค้นหาความสงบ ช่วยข้าพบความสงบสุข ช่วยข้าปิดปากผู้ที่รบกวนข้า!
 • ลูนาริส ช่วยข้าทำลายศัตรูของข้าด้วย! ช่วยข้ายึดสิ่งที่ควรเป็นของข้า!
 • ที่ไหนสักแห่งในประวัติศาสตร์ ศาสนาเก่าๆ ก็เสียวิถีไป หรือบางทีนี่อาจเป็นการเส้นทางของทุกศาสนาในท้ายที่สุดก็เป็นได้...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Mushroom Grotto
 • ความทรงจำของ Mushroom Grotto
 • ความทรงจำของ Mushroom Grotto
 • ช่วยด้วยได้โปรดใครสักคนช่วยฉัน! ฉันล้มลงที่นี่! ฉันคิดว่าฉันเจ็บขา! Hello !! อยู่ในความสงบฉันแน่ใจว่าจะมีคนมาเร็ว ๆ นี้ฉันหิวมาก ... ถ้า ฉันหมดหวังบางทีฉันสามารถกินเห็ดบางอย่างที่นี่
 • ฉันรู้สึกแปลก ๆ ... หัวของฉันรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยฟองสบู่ กำแพงกำลังหายใจหรือไม่? สีที่นี่สดใสมาก ... โอ้ ... ท้องของฉัน ... ฉันป่วย โลกกำลังปั่นป่วนและโอ้ความกล้าของฉัน! ฉันกินอะไร ฉันรู้สึก--
 • ว้าว... เอ็กไซล์... นั่นเป็นความทรงจำที่แปลกมาก ไม่ใช่ความทรงจำของข้าอย่างแน่นอน
 • ช่วยด้วย! ได้โปรดใครสักคนช่วยฉันด้วย! ฉันล้มลงที่นี่! ฉันคิดว่าฉันเจ็บที่ขาของฉัน! สวัสดี?! ... ใจเย็น ๆ ฉันแน่ใจว่าจะมีคนมาเร็ว ๆ นี้ ฉันหิวมาก ... ถ้าฉันหมดหวังบางทีฉันอาจจะกินเห็ดบางอย่างที่นี่
 • ฉันรู้สึกแปลก หัวของฉันรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยฟองสบู่ กำแพงกำลังหายใจหรือไม่? สีที่นี่สดใสมาก ... โอ้ ... ท้องของฉัน ... ฉันป่วย โลกกำลังปั่นป่วนและโอ้ความกล้าของฉัน! ฉันกินอะไร ฉันรู้สึก--
 • ฉันไม่แน่ใจว่าใครเป็นความทรงจำ แต่ปลอดภัยที่จะบอกว่าคุณไม่ควรกินเห็ดที่คุณไม่รู้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Paradise
 • ความทรงจำ Paradise
 • ข้าไม่อาจหนีความรู้สึกว่าข้าถูกปรุงโดยแสงแดดในหม้อที่ทำจากทราย ขณะที่ข้าฝันถึงน้ำกำลังเดินและกำลังจะตาย ข้าเห็นมัน: โอเอซิส
 • ข้าดับกระหายด้วยของเหลวเย็นที่ส่องประกายในดวงอาทิตย์ ข้าจุ่มหัวแล้วก็นอนลงหมดแรงและเบิกบาน วันนี้ข้าได้อยู่ต่อไป
 • แม้ว่าฉันจะจำชีวิตของฉันพลัดถิ่นได้ฉันมั่นใจว่าจะไม่มีเครื่องดื่มใดที่รสชาติดีเท่านี้เลย
 • ข้าไม่อาจหนีความรู้สึกว่าข้าถูกปรุงโดยแสงแดดในหม้อที่ทำจากทราย ขณะที่ข้าฝันถึงน้ำกำลังเดินและกำลังจะตาย ข้าเห็นมัน: โอเอซิส
 • ข้าดับกระหายด้วยของเหลวเย็นที่ส่องประกายในดวงอาทิตย์ ข้าจุ่มหัวแล้วก็นอนลงหมดแรงและเบิกบาน วันนี้ข้าได้อยู่ต่อไป
 • ในที่สุดก็มีความทรงจำที่ข้าไม่อยากจะขดตัวร้องไห้สักที!
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Grim Sepulchre
 • ความทรงจำของ Grim Sepulchre
 • ความทรงจำของ Grim Sepulchre
 • ศตวรรษก่อนหน้าของฉันเรียงแถวกำแพงเหล่านี้ มันเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้พักกับพวกเขา แต่ฉันมีความสงสัย
 • ใครจะรู้ได้ว่ากระดูกใดเป็นของฉัน ทุกคนจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันยังอยู่ที่นี่? เพราะฉันจำไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของฉัน ...
 • ฉันสามารถเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนั้นพลัดถิ่น
 • ศตวรรษก่อนหน้าของฉันเรียงแถวกำแพงเหล่านี้ มันควรจะเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้พักกับพวกเขา แต่ฉันมีความสงสัย
 • ใครจะรู้ได้ว่ากระดูกใดเป็นของฉัน ทุกคนจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันยังอยู่ที่นี่? เพราะฉันจำไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของฉัน ...
 • การเผชิญหน้ากับความเป็นมรรตัยของคนเรามักจะเป็นปัญหาหรือไม่? ฉันเชื่อว่า Venarius จะไม่ถ่อมตนในฐานะเจ้าของความทรงจำนี้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ City Park
 • ความทรงจำของ City Park
 • ผู้คนหลั่งไหลไปตามถนนสู่จัตุรัส Oriath ฉันได้ยินเสียงตะโกนและเสียงเชียร์ของพวกเขาและเมื่อแม่ไม่ได้มองหาแอบเข้าร่วมฝูงชนที่ร่าเริง ด้านนอกปากกาเด็กชายชาวคารุยซึ่งมีอายุไม่เกินฉันยืนอยู่บนตะแลงแกง
 • ฉันเห็นป้ายรอบคอเขาถูกขโมยไป ฉันสาบานว่าจะไม่มองออกไป แต่ความกลัวมาถึงฉัน ฉันได้ยินเสียงเชือกพันกันและฝูงชนก็ส่งเสียงเชียร์ แต่ฉันก็สู้น้ำตา ...
 • ฉันจำเรื่องนี้ได้ดีเนรเทศ ฉันจำได้ว่าได้ยินสิ่งนั้นในฝันของฉันเป็นเวลาหลายปี
 • ผู้คนหลั่งไหลไปตามถนนสู่จัตุรัส Oriath ฉันได้ยินเสียงตะโกนและเสียงเชียร์ของพวกเขาและเมื่อแม่ของฉันไม่ได้มองหาแอบเข้าร่วมฝูงชนที่ร่าเริง ด้านนอกปากกาเด็กชายชาวคารุยซึ่งมีอายุไม่เกินฉันยืนอยู่บนตะแลงแกง
 • ฉันเห็นป้ายรอบคอเขาถูกขโมยไป ฉันสาบานว่าฉันจะไม่เหลียวหลัง แต่กลัวจะแซงฉัน ฉันได้ยินเสียงเชือกพันกันและฝูงชนก็ส่งเสียงเชียร์ แต่ฉันก็กลับมาน้ำตา ...
 • นั่นเวนาริอุสในวัยเด็กรึ? ข้าคิดว่าบางทีมันอาจเป็นเช่นนั้น... สังคมไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักตั้งแต่เขายังเด็ก
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Landing
 • ความทรงจำ Landing
 • กลิ่นเหม็นนั้นรวมตัวฉันหนากว่าการกดปุ่มร่อนเร่ของตัวเอง แม้ว่าความหิวโหย แต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาในขณะที่ยึดครองกันและกันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ฉันติดอยู่ในปมของร่างกายที่ขาดวิ่นและชายของศาสนจักรตบมือให้ฉันด้วยเตารีดแม้จะมีเสียงร้องของฉัน
 • ฉันไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น! คุณไม่ได้ยินฉันไหม ฉันไม่ใช่มาราเกทหรือคนไร้บ้านและไม่ได้ทำบาป เรือลำนั้นไม่ใช่สำหรับฉัน! ทำไมคุณไม่ฟัง
 • ฉันคิดว่านี่เป็นหนึ่งในฉันที่ถูกเนรเทศ ฉันรู้สึกว่า: ตอนอายุแปดขวบฉันเกือบถูกเนรเทศโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากแม่ของฉันไม่พบฉันและได้รับ Templars เพื่อปลดปล่อยฉันฉันจะหลงทาง ...
 • เมื่ออยู่ไกลใจก็ห่าง ไม่มีใครพูดถึงดินแดนที่ถูกสาปอีกต่อไป นั่นทำให้มันง่ายมากที่จะส่งนักลักลอบขนของเราออกไปเพื่อค้นหาสิ่งประดิษฐ์นิรันดร์ที่ทรงพลัง
 • เรารู้เรื่องอัญมณี แต่เราไม่รู้ว่ามาลาคีเรียกเขาว่า 'มิวส์' ได้อย่างไร ผู้ลักลอบขนของกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่พบ พวกเขาเรียกมันว่า 'ปาฏิหาริย์' ข้ารู้เรื่องปาฏิหาริย์สักเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่อง ดังนั้นข้าจะเป็นผู้ตัดสินสิ่งนั้น
 • นี่เป็นหนึ่งในความทรงจำของเทมพลาร์เกือบแน่นอน อันที่จริงข้าคิดว่านี่มันไม่นานก่อนที่เขาจะพูดกับพ่อข้า!
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Volcanic Plateau
 • ความทรงจำของ Volcanic Plateau
 • ความทรงจำของ Volcanic Plateau
 • ฉันกระหายการผจญภัยมาทั้งชีวิต แต่ฉันคิดว่าเมื่ออายุแปดสิบสองสิ่งที่ฉันทำได้มากที่สุดคือเดินไปตามที่ราบสูงหมู่บ้าน
 • ฉันฝันถึงเวทมนตร์และการผจญภัยเมื่อฉันยังเด็กมันน่าละอายที่โลกนี้ไม่น่าตื่นเต้นมาก
 • จากสิ่งที่ฉันเห็นในเวลาที่ฉันอยู่กับคุณ Exile เจ้าของหน่วยความจำนั้นต้องโชคดีอย่างไม่ธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเรคลาสท์ หรือดูเหมือนโชคร้าย
 • ฉันกระหายการผจญภัยมาทั้งชีวิต แต่ฉันคิดว่าเมื่ออายุแปดสิบสองสิ่งที่ฉันทำได้มากที่สุดคือเดินไปตามที่ราบสูงหมู่บ้าน
 • ฉันฝันถึงเวทมนตร์และการผจญภัยเมื่อฉันยังเด็กมันน่าละอายที่โลกนี้ไม่น่าตื่นเต้นมาก
 • อาสิ่งที่ฉันจะให้สำหรับชีวิตที่น่าเบื่อ ...
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Lush Wetlands
 • ความทรงจำของ Lush Wetlands
 • ความทรงจำของ Lush Wetlands
 • ข้าปวดขานัก แต่ในที่สุดก็สามารถพักขาได้สักที เราห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดสองวัน และหยดน้ำทำให้ข้าสบายใจ ข้าเริ่มตั้งค่าย
 • ภรรยาของข้าแก้ผ้าอาบน้ำในลำธาร ข้าชื่นชมเรือนร่างของเธอจากชายฝั่ง ด้วยโชคใดๆ เราจะไม่เห็นคนอื่นตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่
 • สงบสุขมาก ข้าคงจะระลึกความทรงจำนั้นได้ตลอดไป อนิจจาข้าไม่คิดว่าเป็นความทรงจำของข้า
 • ข้าปวดขานัก แต่ในที่สุดก็สามารถพักขาได้สักที เราห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดสองวัน และหยดน้ำทำให้ข้าสบายใจ ข้าเริ่มตั้งค่าย
 • ภรรยาของข้าแก้ผ้าอาบน้ำในลำธาร ข้าชื่นชมเรือนร่างของเธอจากชายฝั่ง ด้วยโชคใดๆ เราจะไม่เห็นคนอื่นตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่
 • ไม่ใช่การลงโทษและความเศร้าโศกเนรเทศ มันคุ้มค่าที่จะนึกถึงสิ่งนั้น
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Detention Centre
 • ความทรงจำของ Detention Centre
 • ความทรงจำของ Detention Centre
 • ห่วงตรวนข้อมือและข้อเท้าของฉัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหูหนวกตามคำวิงวอนของฉัน แต่ฉันไม่ใช่ฆาตกร หากฉันมีความผิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็กำลังตกหลุมรักคนผิด เสิร์ฟความยุติธรรมพวกเขาอ้างว่า
 • นี่ไม่ใช่ความยุติธรรม โอกาสใด ๆ ของความยุติธรรมจะหายไปทันทีที่ข้าเดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดีและเห็นว่าสามีของเธอถือค้อน ข้าเป็นแค่แพะรับบาป มันง่ายที่จะหนีจากการฆาตกรรมเมื่อเจ้าเป็นผู้พิพากษา
 • น่ากลัวแค่ไหน! ทุกคนมีความเสียหายเนรเทศ? โชคดีที่ฉันแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ฉัน
 • ห่วงตรวนข้อมือและข้อเท้าของฉัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหูหนวกตามคำวิงวอนของฉัน แต่ฉันไม่ใช่ฆาตกร หากฉันมีความผิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็กำลังตกหลุมรักคนผิด ฮึ เสิร์ฟความยุติธรรมพวกเขาอ้างว่า
 • นี่ไม่ใช่ความยุติธรรม โอกาสใด ๆ ของความยุติธรรมจะหายไปทันทีที่ข้าเดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดีและเห็นว่าสามีของเธอถือค้อน ข้าเป็นแค่แพะรับบาป มันง่ายที่จะหนีจากการฆาตกรรมเมื่อเจ้าเป็นผู้พิพากษา
 • สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดเกี่ยวกับหน่วยความจำนี้คือวิธีที่ไม่น่าแปลกใจ เป็นการยากที่จะบอกว่านี่คือความทรงจำของใคร ไม่แน่นอน Venarius แต่ฉันจะไม่ต้องตกใจเมื่อได้ยินว่าเขาเป็นผู้พิพากษา
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Labour Camp
 • ความทรงจำของ Labour Camp
 • ฉันตีโลกอีกครั้งเพราะฉันมีเวลานับไม่ถ้วน แต่การนัดหยุดงานของฉันรู้สึกไม่คุ้นเคย แทนที่จะพบหินแตกฉันพบกับเอ็นกล้ามเนื้อเกร็ง ฉันตรวจขวานเลือกของฉัน ฟองของเหลวสีแดงเข้มที่ปลายของมัน
 • The metal beneath rapidly corrodes. Have I found it at last? I run to alert the General. I'm told not to speak of what I found. The other slaves must continue to dig, but I am set free...
 • ข้าไม่คิดว่าข้าเคยเป็นทาสมาก่อน ข้าสงสัยนักว่าพวกเขาพบอะไรกัน?
 • ฉันตีโลกอีกครั้งเพราะฉันมีเวลานับไม่ถ้วน แต่การนัดหยุดงานของฉันรู้สึกไม่คุ้นเคย แทนที่จะพบหินแตกฉันพบกับเอ็นกล้ามเนื้อเกร็ง ฉันตรวจขวานเลือกของฉัน ฟองของเหลวสีแดงเข้มที่ปลายของมัน
 • โลหะที่อยู่ข้างใต้กัดกร่อนอย่างรวดเร็ว ฉันได้พบมันในที่สุด? ฉันวิ่งไปแจ้งเตือนทั่วไป ฉันบอกไม่ให้พูดในสิ่งที่ฉันพบ ทาสอื่นจะต้องขุดต่อไป แต่ฉันว่าง
 • สิ่งนี้จะต้องเป็นหนึ่งในทาส Eternal ... อาจเป็น Ezomyte แต่เอ็นที่ใต้หิน? นั่นมันอะไรกันนะ?
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Rockpools
 • ความทรงจำของ Rockpools
 • ความทรงจำของ Rockpools
 • พายุไม่ดีตอนนี้ เรือสั่นไปมา ผู้ลี้ภัยคนอื่นมองดูการแลกเปลี่ยนที่ยามพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานรากของเขา จากนั้นเราชนหิน
 • เมื่อฉันมาถึงฉันอยู่คนเดียวบนเกาะเล็ก ๆ น้อยกว่าหินจริงๆ ฉันไม่เห็นดินแดนอื่น แม้แต่เรคลาสท์ก็ยังดีกว่านี้
 • ฉันแน่ใจว่าฉันไม่เคยถูกเนรเทศและขอบคุณพระเจ้า ช่างเป็นโชคชะตาที่แย่เหลือเกิน ... โอ้ ... โอ้ที่รัก ขอโทษ
 • พายุไม่ดีตอนนี้ เรือสั่นไปมา ผู้ลี้ภัยคนอื่นมองดูการแลกเปลี่ยนที่ยามพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานรากของเขา จากนั้นเราชนหิน
 • เมื่อฉันมาถึงฉันอยู่คนเดียวบนเกาะเล็ก ๆ น้อยกว่าหินจริงๆ ฉันไม่เห็นดินแดนอื่น แม้แต่เรคลาสท์ก็ยังดีกว่านี้
 • เพียงแค่ไปแสดงให้เห็นถึงแม้โลกรอบตัวเราวางอยู่ในซากปรักหักพัง
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Rooftops
 • ความทรงจำ Rooftops
 • สามสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนพวกเขาผ่านไปได้ทันที บรรยากาศที่นี่ตั้งแต่การหายตัวไปของเทมพลาร์ระดับสูงนั้นผ่อนคลายมาก แต่ในขณะที่เพลิดเพลินกับดวงอาทิตย์บนหลังคาของข้าในเช้านี้ ข้าเห็นควันสีดำที่เป็นลูกคลื่นจากโถงแห่งอินโนเซนเปลี่ยนเป็นสีแดง
 • ในที่สุดพวกผู้ว่าการได้เลือกเทมพลาร์ระดับสูงคนใหม่สักที มีข่าวลือว่าพวกเขาต้องการคนที่หนุ่ม ใครบางคนที่สามารถฟื้นฟูเทมพลาร์ได้ คนที่สามารถนำพวกเขาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะไม่เลวร้ายไปกว่าคนสุดท้ายหรอก ไอ้หมอนั่นทำให้เราล้าหลังไป 50 ปี!
 • การเปลี่ยนแปลงของยาม? ฉันไม่คิดว่านี่เป็นฉัน แต่รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด
 • สามสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนพวกเขาผ่านไปได้ทันที บรรยากาศที่นี่ตั้งแต่การหายตัวไปของเทมพลาร์ระดับสูงนั้นผ่อนคลายมาก แต่ในขณะที่เพลิดเพลินกับดวงอาทิตย์บนหลังคาของข้าในเช้านี้ ข้าเห็นควันสีดำที่เป็นลูกคลื่นจากโถงแห่งอินโนเซนเปลี่ยนเป็นสีแดง
 • ในที่สุดพวกผู้ว่าการได้เลือกเทมพลาร์ระดับสูงคนใหม่สักที มีข่าวลือว่าพวกเขาต้องการคนที่หนุ่ม ใครบางคนที่สามารถฟื้นฟูเทมพลาร์ได้ คนที่สามารถนำพวกเขาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะไม่เลวร้ายไปกว่าคนสุดท้ายหรอก ไอ้หมอนั่นทำให้เราล้าหลังไป 50 ปี!
 • นั่นคือการขึ้นสู่อำนาจของโดมินัส ข้าจำได้ว่าเห็นควันจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า... ไม่นานหลังจากพ่อของข้าหายตัวไป
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Reclaimed Temple
 • ความทรงจำของ Reclaimed Temple
 • ความทรงจำของ Reclaimed Temple
 • คำสั่งของท่านอาจารย์ชัดเจน ฉันจะรอที่นี่จนกว่าเขาจะกลับมา ฉันละสายตาไปที่ขอบฟ้าและเห็นควันที่เป็นลูกคลื่นจาก Sarn เมืองถูกไฟไหม้และฉันกลัวว่าเจ้านายของฉันจะเผาไหม้ด้วย
 • ท้องฟ้าเติบโตสีแดง ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากหมู่บ้านโดยทางแยก แต่ฉันจะไม่ละทิ้งโพสต์ของฉัน อาจารย์จะกลับมาและฉันจะรอคอยเขา ไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันจะรอการกลับมาของ Maligaro
 • มาลิกาโร ... นั่นชื่อดังกริ่ง ... มันเป็นของฉันหรือ ไม่ ... ความทรงจำนี้เก่าเกินไป
 • คำสั่งของท่านอาจารย์ชัดเจน ฉันจะรอที่นี่จนกว่าเขาจะกลับมา ฉันละสายตาไปที่ขอบฟ้าและเห็นควันที่เป็นลูกคลื่นจาก Sarn เมืองถูกไฟไหม้และฉันกลัวว่าเจ้านายของฉันจะเผาไหม้ด้วย
 • ท้องฟ้าเติบโตสีแดง ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องจากหมู่บ้านโดยทางแยก แต่ฉันจะไม่ละทิ้งโพสต์ของฉัน อาจารย์จะกลับมาและฉันจะรอคอยเขา ไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันจะรอการกลับมาของ Maligaro ...
 • หน่วยความจำจากคนที่อยู่ใกล้กับผู้สอบสวน ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ! ฉันพนันได้เลยว่ามีนักประวัติศาสตร์หลายคนที่จะสนใจการค้นหาแบบนี้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Ritual
 • ความทรงจำของ Ritual
 • ความทรงจำของ Ritual
 • มันคืออะไร? คุณรู้ว่าฉันจะไม่ถูกรบกวนในระหว่างการสนทนากับพระเจ้า ที่นี่? ไปที่แล็บทันที! ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทบทวนเนื้อหาของลังไม้
 • ชิ้นส่วนที่มีอายุมากขึ้นยังคงฮัมเพลงด้วยพลังงาน ฉันรู้สึกถึงศักยภาพของมันและทำให้ฉันมีความหวังและหวาดกลัว ฉันไม่สามารถรวบรวมมันได้ แต่ฉันรู้ว่าใครสามารถทำได้ ฉันต้องการเพียงใช้ความกดดันเล็กน้อย ...
 • อยากรู้อยากเห็น ... รู้สึกคุ้นเคยกับฉัน อะไรอยู่ในกล่อง บางทีความทรงจำอื่นจะบอกเรา
 • มันคืออะไร? คุณรู้ไหมว่าฉันจะไม่ถูกรบกวนในระหว่างที่ฉันอยู่กับพระเจ้า - อยู่ที่นี่เหรอ? เอาไปส่งที่ห้องแล็บทันทีและอย่ารบกวนฉันอีกเลยเกรงว่าฉันจะเอาหัวของคุณ!
 • ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทบทวนเนื้อหาของลังไม้ ชิ้นส่วนที่มีอายุมากขึ้นยังคงฮัมเพลงด้วยพลังงาน ฉันรู้สึกถึงศักยภาพของมันและทำให้ฉันมีความหวังและหวาดกลัว ฉันไม่สามารถรวบรวมมันได้ แต่ฉันรู้ว่าใครสามารถทำได้ ฉันต้องการเพียงใช้ความกดดันเล็กน้อย ...
 • เนรเทศใครคือคนนั้น? เขามามีชิ้นส่วนของอุปกรณ์แผนที่ได้อย่างไร พวกเขาถูกส่งไปยังพ่อของฉันหรือไม่
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Eternal Residence
 • ความทรงจำของ Eternal Residence
 • ความทรงจำของ Eternal Residence
 • ข้าสายมาก นี่เป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่ง ข้ากลัวว่าจะต้องรอนานเกินไป แต่นี่เป็นโอกาสเดียวที่ข้าจะได้พบกับศิษย์เอกผู้ยิ่งใหญ่และข้าจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่า!
 • มาลาไคบอกว่าเขามีเทคนิคใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่จะปลดล็อกพลังงานดิบที่ซ่อนอยู่ภายในอัญมณีแห่งความบริสุทธิ์ ข้าเสนอร่างกายให้กับอุดมการณ์นี้ ข้าไม่กลัว ไม่หิว ไม่มีความสุข... ไม่มีอะไรเลย ข้าได้ยินเสียงของเขาเท่านั้น ข้าต้องเชื่อฟัง...
 • พลัดถิ่นเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากที่ฉันเพิ่งพบ ฉันรู้สึกว่าใครเป็นความทรงจำนี้ ฉันดีใจที่มันไม่ใช่ของฉัน
 • ข้าสายมาก นี่เป็นเรื่องน่าอายอย่างยิ่ง ข้ากลัวว่าจะต้องรอนานเกินไป แต่นี่เป็นโอกาสเดียวที่ข้าจะได้พบกับศิษย์เอกผู้ยิ่งใหญ่และข้าจะไม่ปล่อยให้มันเสียเปล่า!
 • มาลาไคบอกว่าเขามีเทคนิคใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่จะปลดล็อกพลังงานดิบที่ซ่อนอยู่ภายในอัญมณีแห่งความบริสุทธิ์ ข้าเสนอร่างกายให้กับอุดมการณ์นี้ ข้าไม่กลัว ไม่หิว ไม่มีความสุข... ไม่มีอะไรเลย ข้าได้ยินเสียงของเขาเท่านั้น ข้าต้องเชื่อฟัง...
 • ฮึ ข้ารู้สึกขยะแขยงหลังจากนั้น แม้ในความทรงจำนั้นข้าก็รู้สึกได้ว่ามาลาไคอยู่ในใจข้าเหมือนจับนิ้วก้อย
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Effluvia
 • ความทรงจำของ Effluvia
 • ความทรงจำของ Effluvia
 • เราเดินไปในความเงียบสงัดผ่านทาง Murk มันหลังเที่ยงคืน แต่ถนนข้างบนยังคงเต็มไปด้วยกิจกรรม ชั่วโมงผ่านไปก่อนที่ถนนจะเงียบ เราโผล่ออกมาทีละห้องเข้าไปในห้องมืดสนิท
 • เมื่อฉันช่วยท่อระบายน้ำสุดท้ายของเราหินเหล็กไฟก็ถูกกระแทกและเราถูกห้อมล้อมด้วยแสงและชุดเกราะที่ส่องแสงของจักรวรรดิ มีกริชที่คอของฉัน การตั้งค่า ลากเข้าไปในห้องขังยามหัวเราะ ฉันยังคงกลิ่นของท่อระบายน้ำ ...
 • ฉันนำไปสู่ชีวิตแห่งอาชญากรรมหรือไม่? ฉันไม่คิดอย่างนั้น ... ฉันหวังว่าเรื่องนี้จะไม่จบ จักรวรรดิไม่ใจดีเกินไปที่จะขโมย
 • เราเดินไปในความเงียบสงัดผ่านทาง Murk มันหลังเที่ยงคืน แต่ถนนข้างบนยังคงเต็มไปด้วยกิจกรรม ชั่วโมงผ่านไปก่อนที่ถนนจะเงียบ เราโผล่ออกมาทีละห้องเข้าไปในห้องมืดสนิท
 • เมื่อฉันช่วยท่อระบายน้ำสุดท้ายของเราหินเหล็กไฟก็ถูกกระแทกและเราถูกห้อมล้อมด้วยแสงและชุดเกราะที่ส่องแสงของจักรวรรดิ มีกริชที่คอของฉัน การตั้งค่า! ลากเข้าไปในห้องขังยามหัวเราะ ฉันยังคงกลิ่นของท่อระบายน้ำ ...
 • มีหลายครั้งที่ฉันถูกเนรเทศเมื่อฉันต้องการความทรงจำเหล่านั้นไม่สดใส บางครั้งฉันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าหน่วยความจำมีกลิ่นเช่นไร
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Shanty Town
 • ความทรงจำของ Shanty Town
 • ความทรงจำของ Shanty Town
 • Sarn เป็นดินแดนแห่งโอกาสพวกเขากล่าว แหล่งกำเนิดของอารยธรรม ให้อภัยฉันถ้าฉันไม่รู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีใน 'เปล'
 • It's starve or steal. I think I know which one I like better.
 • ฉันเป็นคนยากจนและหิวบนถนนของ Sarn หรือไม่? ฉันคิดว่าไม่ถูกเนรเทศ ความทรงจำนี้ให้ความรู้สึกแปลกใหม่กับฉัน
 • Sarn เป็นเมืองแห่งโอกาสพวกเขากล่าว แหล่งกำเนิดของอารยธรรม ให้อภัยฉันถ้าฉันไม่รู้สึกว่าได้รับการดูแลอย่างดีใน 'เปล'
 • มันหิวโหยหรือขโมย ฉันคิดว่าฉันรู้ว่าฉันชอบอันไหนดีกว่า
 • เมื่อ Oriath อยู่ในสถานะที่เป็นอยู่ฉันกังวลว่าเราจะอยู่ไม่ไกลจากถนนสายเดียวกันนี้ อย่างน้อยเราก็สามารถปกครอง Venarius ออกจากความทรงจำนั้นได้
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Pristine Palace
 • ความทรงจำของ Pristine Palace
 • ความทรงจำของ Pristine Palace
 • คืนนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ในวันนี้คืนหนึ่งพันริบบิ้นเราให้เกียรติจักรพรรดิชิตัสในฐานะวีรชนผู้ปกป้องเมืองหลวงอันเป็นที่รักของเรา ขอให้เขาขึ้นครองราชย์ยิ่งยืนนาน!
 • ข้ากลัว... และเกลียดชัง จักรพรรดิยืนต่อหน้าข้าและข้ารู้ว่านี่เป็นโอกาสของข้า ข้าแทงเขา ข้าแทงทะลุหน้าท้องของเขา แต่ก็ไม่ตายทันที ข้าจ้องสายตากับเขาขนนั้น ข้าดูเขายกขวานของเขา...
 • เขาฆ่าฉัน เอ็กไซล์! จักรพรรดิชิตัสนั่นเขาตัดข้าขาดครึ่ง...! ไม่ ไม่ใช่ข้า ข้าไม่ใช่คนแทงข้างหลัง ข้าคงจะเผชิญหน้ากับเขาตรงๆ
 • คืนนี้เป็นการเฉลิมฉลอง ในวันนี้คืนหนึ่งพันริบบิ้นเราให้เกียรติจักรพรรดิชิตัสในฐานะวีรชนผู้ปกป้องเมืองหลวงอันเป็นที่รักของเรา ขอให้เขาขึ้นครองราชย์ยิ่งยืนนาน!
 • ข้ากลัว... และเกลียดชัง จักรพรรดิยืนต่อหน้าข้าและข้ารู้ว่านี่เป็นโอกาสของข้า ข้าแทงเขา ข้าแทงทะลุหน้าท้องของเขา แต่ก็ไม่ตายทันที ข้าจ้องสายตากับเขาขนนั้น ข้าดูเขายกขวานของเขา...
 • ข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้าแบ่งออกเป็นสอง เจ็บปวด! นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ข้าจำได้ ความทรงจำจะต้องเป็นของออนดาร์ผู้ทรยศ ด้วยเหตุผลบางอย่างข้ามักจะคิดว่าเป็นเรื่องราวปรัมปรา... แต่ดูเหมือนจะไม่
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Tangle
 • ความทรงจำ Tangle
 • ข้าโง่นักที่หลงทางที่นี่ แต่มันมืดลงและข้าคิดว่าข้าเห็นทางกลับบ้าน ฝูงชนยืนอยู่เงียบๆ รอบตัวข้า ใบหน้าของพวกเขาขาวซีด ร่างกายของพวกเขาปกคลุมด้วยใย
 • ฝูงชนเริ่มสั่นและสั่นเมื่อข้าคลานระหว่างมือที่ถูกมัด บางคนคร่ำครวญขอความช่วยเหลือ คนอื่นกรีดร้อง เมื่อร่างกายพองบวม ข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แมงมุมตัวเล็กๆ ไหลออกมาจากแผล
 • Eugh, no! I can still feel them crawling on me!
 • ข้าโง่นักที่หลงทางที่นี่ แต่มันมืดลงและข้าคิดว่าข้าเห็นทางกลับบ้าน ฝูงชนยืนอยู่เงียบๆ รอบตัวข้า ใบหน้าของพวกเขาขาวซีด ร่างกายของพวกเขาปกคลุมด้วยใย
 • ฝูงชนเริ่มสั่นและสั่นเมื่อข้าคลานระหว่างมือที่ถูกมัด บางคนคร่ำครวญขอความช่วยเหลือ คนอื่นกรีดร้อง เมื่อร่างกายพองบวม ข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ แมงมุมตัวเล็กๆ ไหลออกมาจากแผล
 • พลัดถิ่นถ้าคุณพบว่าฉันถูกขังอยู่ในสายรัดแบบนั้น ... ทำให้ฉันหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Infested Temple
 • ความทรงจำของ Infested Temple
 • ความทรงจำของ Infested Temple
 • ฉันอยู่ที่ไหน? เกิดอะไรขึ้น? ฉันจำได้ว่ามีแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งมาหาฉันและจากนั้น ... huh ฉันติดอยู่ในสายรัด ...
 • ท้องของฉันดังกึกก้องจริงๆ ... และมันก็เจ็บ ... และมันก็โป่ง ... และก็เป็นระลอก ...
 • หลังจากความทรงจำนั้นฉันคิดว่าฉันกลัวแมงมุม
 • ฉันอยู่ที่ไหน? เกิดอะไรขึ้น? ฉันจำได้ว่ามีแมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งมาหาฉันและจากนั้น ... huh ฉันติดอยู่ในสายรัด ...
 • ท้องของฉันดังกึกก้องจริงๆ ... และมันก็เจ็บ ... และมันก็โป่ง ... และก็เป็นระลอก ...
 • เอ๊ะช่างตายไปแล้ว พลัดถิ่นถ้าคุณพบฉันในสถานะนั้นคุณรู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหม
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Mud Pit
 • ความทรงจำ Mud Pit
 • ภายใต้ดวงอาทิตย์ฤดูร้อนเราติดตามทาร์คัสเพื่อค้นหาดินแดนแห่งพันธสัญญา ความหิวจะจับท้องเรามาไม่นาน แดนหายนะรับผลของพวกเขา จำนวนของเราลดน้อยลง และความบาดหมางกระจายไปทั่วชนเผ่า
 • คำพูดของเวรูโซระงับใจเรา แต่ไม่ใช่ท้องของเรา ในตอนกลางคืนผู้หญิงคนหนึ่งหายไปและความหิวโหยของเราลดน้อยลง เรารอดตายไปถึงซากปรักหักพังของอาซาลาวาล์ แต่การกระทำที่มืดซ่อนตัวอยู่ในท้องของเรา
 • เอ็กไซล์ ความทรงจำอันน่ากลัวนี้แก่เกินกว่าที่จะเป็นของข้าได้ ลองค้นหาต่อไป
 • ภายใต้ดวงอาทิตย์ฤดูร้อนเราติดตามทาร์คัสเพื่อค้นหาดินแดนแห่งพันธสัญญา ความหิวจะจับท้องเรามาไม่นาน แดนหายนะรับผลของพวกเขา จำนวนของเราลดน้อยลง และความบาดหมางกระจายไปทั่วชนเผ่า
 • คำพูดของเวรูโซระงับใจเรา แต่ไม่ใช่ท้องของเรา ในตอนกลางคืนผู้หญิงคนหนึ่งหายไปและความหิวโหยของเราลดน้อยลง เรารอดตายไปถึงซากปรักหักพังของอาซาลาวาล์ แต่การกระทำที่มืดซ่อนตัวอยู่ในท้องของเรา
 • ช่างน่ากลัวเหลือเกิน... ผู้ก่อตั้งซาร์น! ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดี
 • ความทรงจำที่ห่างไกลของ Overgrowth
 • ความทรงจำของ Overgrowth
 • ความทรงจำของ Overgrowth
 • เขาบอกให้ฉันพบเขาที่นี่ตอนเที่ยงคืน มันเที่ยงคืนและเขาไม่ได้อยู่ที่นี่และฉันก็ได้ยินเสียงหมาป่าอยู่ใกล้ ๆ เขารีบดีกว่านี้หรือฉันจะจากไป
 • แค่นั้นแหละ. ฉันออกไปจากที่นี่ ตอนนี้ ... ฉันมาจากไหน เป็นแบบนี้เหรอ? ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ อืม ... มันดูไม่คุ้นเคยเหมือนกัน สิ่งนี้ดูไม่คุ้นเคยและฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงหมาป่าเข้ามาใกล้ ...
 • โอ้ที่รักเป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวมาก ฉันไม่คิดว่าฉันจะออกไปเดินป่าตอนเที่ยงคืนมากนัก
 • เขาบอกให้ฉันพบเขาที่นี่ตอนเที่ยงคืน มันเที่ยงคืนและเขาไม่ได้อยู่ที่นี่และฉันก็ได้ยินเสียงหมาป่าอยู่ใกล้ ๆ เขารีบดีกว่านี้หรือฉันจะจากไป
 • แค่นั้นแหละ. ฉันออกไปจากที่นี่ ฉันมาจากไหน เป็นแบบนี้เหรอ? ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ อืม ... มันดูไม่คุ้นเคยเหมือนกัน สิ่งนี้ดูไม่คุ้นเคยและฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงหมาป่าเข้ามาใกล้ ...
 • อืม ... ฉันไม่เคยรู้สึกหลงทางมาก่อนเลย ... ฉันไม่สนใจเลย ฉันคิดว่าฉันชอบที่จะรู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงไหน
 • Synthesis Implicit /1338 ⍟

  Synthesis Implicit /1338 ⍟

  Item ClassesSynthesised Implicit
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มผลของ จิวเวลอะบิสที่ใส่ อีก 25%
  ถุงมือ, หมวก, ซองธนู, แหวน, สร้อย, โล่เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (10–11)%
  ถุงมือ, หมวก, ซองธนู, แหวน, สร้อย, โล่เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (12–13)%
  ถุงมือ, หมวก, ซองธนู, แหวน, สร้อย, โล่เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (14–15)%
  ถุงมือ, หมวก, ซองธนู, แหวน, สร้อย, โล่เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (16–17)%
  ถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อยเพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (18–20)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลอัตราความแม่นยำ +(21–35)
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลอัตราความแม่นยำ +(36–50)
  กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1–2) ถึง (3–4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย
  ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (4–5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย
  กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (1–2) ถึง (3–4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย
  ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (4–5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย
  กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย
  ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7–8) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย
  สร้อย, แหวนฟื้นฟูมานา (2–2.5) ต่อวินาที
  สร้อย, รองเท้า, แหวนฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  แหวน, สร้อยฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถือโล่
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถือโล่
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.5–0.7) ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวลอะบิสฟื้นฟูมานา (0.8–1) ต่อวินาที ขณะถือ ไม้พลอง
  ซองธนู, ธนูการโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก
  ซองธนูศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
  ซองธนูศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
  ซองธนูศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 3 เป้าหมาย
  เสื้อเกราะการโจมตี มีโอกาสคริติคอล +(0.5–1)%
  เสื้อเกราะโอกาสคริติคอล เวท +(0.5–1)%
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี +2%
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี +3%
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี +4%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ 2%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ 3%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ 4%
  ไม้กายสิทธิ์กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
  รองเท้า, หมวกมีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
  รองเท้า, หมวกมีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (4–5)% เมื่อสังหาร
  แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย 8%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (9–10)%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (11–12)%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (13–14)%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (15–16)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (4–5)%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 6%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 7%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 8%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 9%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
  แหวน, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  แหวน, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  แหวน, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  เพิ่มความเสียหาย 7%
  เพิ่มความเสียหาย (8–9)%
  เข็มขัด, แหวนเพิ่มความเสียหาย (10–11)%
  เข็มขัด, แหวนเพิ่มความเสียหาย (12–13)%
  เข็มขัด, แหวนเพิ่มความเสียหาย (14–15)%
  แหวนเพิ่มความเสียหาย (15–20)% หาก มีมลทิน
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย 2%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย (3–4)%
  หมวกค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% หาก มีมลทิน
  ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +2% หาก มีมลทิน
  รองเท้า, เสื้อเกราะค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(3–4)%
  รองเท้า, เสื้อเกราะค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–6)%
  รองเท้าค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(7–8)%
  เสื้อเกราะค่าต้านทาน ทุกธาตุ ของ ผู้พิทักษ์ปลุกเสก +15%
  เลเวลของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +1
  ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +(2–3)%
  ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +(4–6)%
  แหวนได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–12)%
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (13–15)%
  เสื้อเกราะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (5–6)%
  เสื้อเกราะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (7–8)%
  เสื้อเกราะ, สร้อยเพิ่มพื้นที่ส่งผล (9–10)%
  จิวเวลเพิ่มพื้นที่ส่งผล (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มพื้นที่ส่งผล (3–5)%
  ซองธนู, เข็มขัดเพิ่มพื้นที่ส่งผล (20–25)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
  สร้อยค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +250 ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
  สร้อยค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +500 ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
  สร้อยค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +800 ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
  ถุงมือ, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 3%
  โล่, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, เข็มขัดเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 4%
  โล่, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, เข็มขัดเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5%
  ถุงมือเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–7)% หาก มีมลทิน
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 1%
  เสื้อเกราะเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (10–12)% ขณะที่มีสถานะ เร่งราวี
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (2–3)% ขณะที่มีสถานะ เร่งราวี
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (4–5)% ขณะที่มีสถานะ เร่งราวี
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 2%
  ถุงมือ, เสื้อเกราะโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4–5)%
  ถุงมือมีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (6–10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12–13)%
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย โจมตี (14–16)%
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17–20)%
  กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
  ธนู, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–7)% หาก มีมลทิน
  กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย โจมตี (6–8)% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย โจมตี (12–14)% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย
  หมวก, ถุงมือโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
  รองเท้า, โล่โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(6–7.5)%
  รองเท้า, หมวกโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +1.5%
  รองเท้า, หมวกโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +3%
  หมวก, เข็มขัด, โล่, เสื้อเกราะสะท้อนความเสียหาย กายภาพ (10–15) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
  หมวก, เข็มขัด, โล่, เสื้อเกราะสะท้อนความเสียหาย กายภาพ (16–40) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
  หมวก, เข็มขัด, โล่, เสื้อเกราะสะท้อนความเสียหาย กายภาพ (41–80) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
  ถุงมือ, ซองธนู, โล่เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%
  ซองธนู, ถุงมือ, แหวน, โล่เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, โล่เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%
  หมวกเลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +1
  หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +(2–3)%
  หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +(4–6)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (14–16)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (18–21)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (22–25)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (8–10)%
  สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (14–16)%
  สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (18–21)%
  สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น (22–25)%
  โล่, ซองธนูมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (3–5)%
  โล่, ซองธนูมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (3–5)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (13–14)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (15–17)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, สร้อยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (18–20)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (8–10)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (13–14)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (15–17)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (18–20)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (8–10)%
  โล่, ซองธนูมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (3–5)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (14–16)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (18–21)%
  รองเท้า, หมวก, เสื้อเกราะ, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (22–25)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (8–10)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (13–14)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (15–17)%
  รองเท้า, หมวก, เข็มขัด, แหวนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (18–20)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (8–10)%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (10–15)%
  แหวน, ซองธนู, โล่, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, เข็มขัดมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–25)%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (5–7)%
  รองเท้ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (10–12)%
  รองเท้ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (13–15)%
  เข็มขัด, โล่, ถุงมือ, หมวกมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (10–11)%
  เข็มขัด, โล่, ถุงมือ, หมวกมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (12–13)%
  หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, โล่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (14–15)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง (16–20)% ขณะร่าย
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (8–10)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ขวาน (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ขวาน (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ขวาน +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ขวาน +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ขวาน (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ขวาน 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน (5–6)%
  สร้อยฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมฟื้นฟูมานา 0.2% ต่อวินาที
  โล่, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคมฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามฟื้นฟูมานา 0.6% ต่อวินาที
  ถุงมือเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (10–11)%
  ถุงมือเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (12–13)%
  ถุงมือเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (14–15)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (4–5)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนู, ถุงมือเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (8–12)%
  เสื้อเกราะมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร (10–15)% เมื่อปะทะ
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (1–2)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (3–4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ธนู (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ธนู (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ธนู +(4–5)%
  ธนูเลเวลของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +1
  ธนูค่าคุณภาพของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +(2–3)%
  ธนูค่าคุณภาพของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +(4–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ธนู (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ธนู 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ธนู (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ธนู (5–6)%
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (2–3)%
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (4–5)%
  รองเท้าเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (10–11)%
  รองเท้าเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (12–13)%
  รองเท้าเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (14–15)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (4–5)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (14–18)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (19–23)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (24–28)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (22–27)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (28–35)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (36–44)%
  สร้อย, โล่, ถุงมือเพิ่มความเร็วในการร่าย 3%
  สร้อย, แหวน, โล่, ถุงมือเพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
  สร้อย, แหวน, โล่, ถุงมือเพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย 1%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย 2%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย (1–2)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย 3% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย (1–2)% ขณะถือ โล่
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย 3% ขณะถือ โล่
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย (1–2)% ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการร่าย 3% ขณะถือ ไม้พลอง
  เสื้อเกราะมีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง (15–20)%
  จิวเวลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (1–2)%
  จิวเวลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 3%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 6%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 7%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 8%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (1–2)%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 3%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (9–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (11–12)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (13–15)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 6%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 7%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 8%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (1–2)%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 3%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวกมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (9–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวกมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (11–12)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวกมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (13–15)%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (1–2)% เมื่อปะทะ
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 3% เมื่อปะทะ
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 6%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 7%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 8%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (1–2)%
  จิวเวลมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 3%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (9–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (11–12)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (13–15)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อยเพิ่มความเสียหาย เคออส 8%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ถุงมือเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ถุงมือเพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย เคออส (17–20)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เคออส (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เคออส (4–5)%
  ไม้กายสิทธิ์ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(9–10)%
  ไม้กายสิทธิ์ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(11–12)%
  ไม้กายสิทธิ์ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(13–15)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(21–23)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(24–26)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(27–30)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลเวท (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย เคออส ด้วย สกิลเวท (5–6)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลเคออส ที่ใส่ +1
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลเคออส ที่ใส่ +(2–3)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลเคออส ที่ใส่ +(4–6)%
  สร้อยดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน เคออส +(5–6)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน เคออส +(7–8)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน เคออส +(9–10)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน เคออส +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู (4–5)%
  รองเท้า, แหวน, โล่เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (7–10)%
  รองเท้า, แหวน, โล่เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (11–15)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย กรงเล็บ (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย กรงเล็บ (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บ +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บ +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กรงเล็บ (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กรงเล็บ 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กรงเล็บ (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กรงเล็บ (5–6)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมนำความเสียหาย น้ำแข็ง (4–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามนำความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  ซองธนู, ถุงมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (17–20)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (4–5)%
  มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(9–10)%
  มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(11–12)%
  มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(13–15)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(21–23)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(24–26)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(27–30)%
  แหวน, ซองธนูเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อจำนวน Frenzy Charge
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลเวท (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลเวท (5–6)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลน้ำแข็ง ที่ใส่ +1
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลน้ำแข็ง ที่ใส่ +(2–3)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลน้ำแข็ง ที่ใส่ +(4–6)%
  สร้อยดูด 0.5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
  สร้อยความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (3–5)%
  เข็มขัดความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (4–6)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อย, แหวนค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(4–5)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–17)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(18–20)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(21–23)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(24–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(27–30)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +2%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(3–4)%
  เสื้อเกราะ, โล่สกิลคำสาป มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (10–15)%
  เสื้อเกราะ, โล่สกิลคำสาป มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (16–20)%
  เสื้อเกราะเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (6–10)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) (20–30)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) (10–15)%
  โล่เพิ่มผลของคำสาปของ แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) (20–30)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ ไวไฟ (Flammability) (20–30)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ ไวไฟ (Flammability) (10–15)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ น้ำแข็งกัด (Frostbite) (20–30)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มผลของคำสาปของ น้ำแข็งกัด (Frostbite) (10–15)%
  โล่เพิ่มผลของคำสาปของ บอบบาง (Vulnerability) (20–30)%
  แหวนสาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ
  ถุงมือสาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ
  สาปศัตรูด้วย สิ้นหวัง (Despair) เมื่อปะทะ
  แหวนสาปศัตรูด้วย แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) เมื่อปะทะ
  แหวนสาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ
  ถุงมือสาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ
  แหวนสาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ
  ถุงมือสาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ
  แหวนสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ
  ถุงมือสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย มีด (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย มีด (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย มีด +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย มีด +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มีด (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มีด 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย มีด (3–4)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย มีด (5–6)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (7–9)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10–12)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–16)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (17–21)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (22–25)%
  ถุงมือเพิ่มความเสียหาย (10–12)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
  ถุงมือเพิ่มความเสียหาย (13–15)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Dexterity 15 หน่วย
  สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Endurance Charge
  สร้อย, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อจำนวน Endurance Charge
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย 2% ต่อจำนวน Endurance Charge
  สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
  สร้อย, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย 2% ต่อจำนวน Frenzy Charge
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Intelligence 15 หน่วย
  โล่, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Power Charge
  สร้อย, โล่, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อจำนวน Power Charge
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย 2% ต่อจำนวน Power Charge
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ Strength 15 หน่วย
  เสื้อเกราะลดความเสียหายที่ได้รับ 5% หาก มีมลทิน
  เสื้อเกราะลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อ Dexterity 250 หน่วย
  เสื้อเกราะลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อ Intelligence 250 หน่วย
  เสื้อเกราะลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อ Strength 250 หน่วย
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, หมวก, ถุงมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (15–20)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, หมวก, ถุงมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (21–25)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มความเสียหาย (10–12)% ขณะ กำลังดูด
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มความเสียหาย (13–15)% ขณะ กำลังดูด
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะ ดูดพลังชีวิต
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะ ดูดพลังชีวิต
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะ ดูดพลังชีวิต
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะ ดูดมานา
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะ ดูดมานา
  ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะ ดูดมานา
  หมวกเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (10–12)%
  หมวกเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (13–15)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (19–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (23–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (27–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเวทที่ถูกทริกเกอร์ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (33–38)%
  สร้อยลดความเสียหายที่ได้รับ 3% จากความเสียหายต่อเนื่อง
  ถุงมือเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (9–10)%
  ถุงมือเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (11–12)%
  ถุงมือเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (13–15)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (4–5)%
  เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อยปณิธาน (Determination) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (15–20)%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ (4–6)% ขณะที่รับผลจาก ปณิธาน (Determination)
  ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  รองเท้า, ถุงมือ, เสื้อเกราะปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดDexterity +(6–8)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดDexterity +(9–11)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดDexterity +(12–14)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนDexterity +(15–17)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนDexterity +(18–20)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ +(2–3)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ +(4–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสDexterity +(2–3)
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสDexterity +(4–5)
  เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อยวินัย (Discipline) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (15–20)%
  ฟื้นฟูโล่พลังงาน (1.2–2.2)% ต่อวินาที ขณะที่รับผลจาก วินัย (Discipline)
  วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  รองเท้า, ถุงมือ, เสื้อเกราะวินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 2%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 3%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 4%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
  แหวน, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
  แหวน, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
  แหวน, เข็มขัด, โล่, ถุงมือ, ซองธนูเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  แหวน, เข็มขัด, โล่, ถุงมือ, ซองธนู, หมวกเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  เข็มขัด, แหวน, โล่, ถุงมือ, ซองธนู, หมวกเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, หมวก, สร้อย, ซองธนูเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, สร้อย, ซองธนูเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, สร้อย, ซองธนูเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (23–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (2–3)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–5)%
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, สร้อยความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge (8–11)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge (12–15)%
  เสื้อเกราะได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
  รองเท้า, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว, คทา, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบแทง, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (5–10)% เมื่อสังหาร
  เข็มขัด, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, คทา, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–6)%
  เข็มขัด, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, คทา, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (7–8)%
  เข็มขัด, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, คทา, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (9–10)%
  แหวนเริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (4–6)%
  แหวนเริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (7–10)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลโล่พลังงานสูงสุด +(3–4)
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลโล่พลังงานสูงสุด +(5–6)
  ซองธนูดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
  จิวเวลดูด 0.2% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
  เติมโล่พลังงาน (3–5)% เมื่อคุณบล็อค
  จิวเวลได้รับโล่พลังงาน (1–2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัด, เสื้อเกราะเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (8–9)%
  ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัด, เสื้อเกราะเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (10–11)%
  ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัดเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (12–15)%
  เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (3–5)%
  เสื้อเกราะ, เข็มขัดเพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10–15)%
  เสื้อเกราะ, เข็มขัดฟื้นฟูโล่พลังงาน (0.6–0.7)% ต่อวินาที
  เสื้อเกราะ, เข็มขัดฟื้นฟูโล่พลังงาน (0.8–0.9)% ต่อวินาที
  ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.2% ต่อวินาที
  เข็มขัด, แหวนเพิ่มอัตราการหลบหลีก 6% ต่อจำนวน Frenzy Charge
  แหวนเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 2%
  ศัตรูที่คุณสังหาร จะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 3% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
  ศัตรูที่คุณสังหาร จะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 5% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 15% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 25% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
  แหวนสถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7–10)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมสถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (15–20)%
  กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนู, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามสถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (30–35)%
  แหวน, หมวกสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7–10)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (15–20)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (30–35)%
  แหวนสถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (7–10)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทาสถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (15–20)%
  ดาบสองมือ, ธนู, ไม้พลอง, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามสถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (30–35)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมนำความเสียหาย ไฟ (4–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามนำความเสียหาย ไฟ (7–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  ซองธนู, ถุงมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย ไฟ (17–20)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ (4–5)%
  รองเท้าเพิ่มความเสียหาย ไฟ 1% ต่อ Strength 20 หน่วย
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลเวท (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลเวท (5–6)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลไฟ ที่ใส่ +1
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลไฟ ที่ใส่ +(2–3)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลไฟ ที่ใส่ +(4–6)%
  สร้อยดูด 0.5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
  สร้อยความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (3–5)%
  เข็มขัดความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ไฟ (4–6)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน ไฟ +8%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อย, แหวนค่าต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน ไฟ +(2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน ไฟ +(4–5)%
  เข็มขัดเพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (10–11)%
  เข็มขัดเพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (12–13)%
  เข็มขัดเพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ (14–15)%
  เข็มขัดเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (10–11)%
  เข็มขัดเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (12–13)%
  เข็มขัดเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (14–15)%
  ถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อยอัตราความแม่นยำ +(150–250)
  โล่อัตราความแม่นยำ +(251–350)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่ค่าเกราะ +(15–20)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่ค่าเกราะ +(21–30)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่ค่าเกราะ +(31–40)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่ค่าเกราะ +(41–55)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่ค่าเกราะ +(56–70)
  แหวนความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-17–-13)
  แหวนความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-31–-18)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (-15–-10)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (-40–-16)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (-80–-40)
  เสื้อเกราะ, โล่โล่พลังงานสูงสุด +(10–12)
  เสื้อเกราะ, โล่โล่พลังงานสูงสุด +(13–15)
  เสื้อเกราะ, โล่โล่พลังงานสูงสุด +(16–18)
  เสื้อเกราะ, โล่โล่พลังงานสูงสุด +(19–21)
  เสื้อเกราะ, โล่โล่พลังงานสูงสุด +(22–25)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือโล่พลังงานสูงสุด +(6–7)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือโล่พลังงานสูงสุด +(8–9)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือโล่พลังงานสูงสุด +(10–11)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือโล่พลังงานสูงสุด +(12–13)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือโล่พลังงานสูงสุด +(14–15)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่อัตราการหลบหลีก +(15–20)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่อัตราการหลบหลีก +(21–30)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่อัตราการหลบหลีก +(31–40)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่อัตราการหลบหลีก +(41–55)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่อัตราการหลบหลีก +(56–70)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ ไฟ (-15–-10)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ ไฟ (-40–-16)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ ไฟ (-80–-40)
  โล่ได้รับพลังชีวิต (15–25) เมื่อคุณบล็อค
  โล่ได้รับพลังชีวิต (26–35) เมื่อคุณบล็อค
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสได้รับพลังชีวิต (4–6) เมื่อคุณบล็อค
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (-15–-10)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (-40–-16)
  แหวนได้รับความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (-80–-40)
  โล่ได้รับมานา (5–10) เมื่อคุณบล็อค
  โล่ได้รับมานา (11–15) เมื่อคุณบล็อค
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสได้รับมานา (3–5) เมื่อคุณบล็อค
  เสื้อเกราะจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +1 ระดับ
  เสื้อเกราะจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +2 ระดับ
  เสื้อเกราะจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +3 ระดับ
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, หมวกเพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (8–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวกเพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (12–15)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge (8–11)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge (12–15)%
  เสื้อเกราะมีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 10% เมื่อปะทะ
  ซองธนู, ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว, ถุงมือ, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (5–10)% เมื่อปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, โล่ค่าคุณภาพของ หินสกิลที่ใส่ +(2–3)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, โล่ค่าคุณภาพของ หินสกิลที่ใส่ +(4–6)%
  แหวนเสริมความเสียหาย เคออส (11–13) ถึง (19–23)
  แหวนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (24–28)
  แหวนเสริมความเสียหาย ไฟ (13–18) ถึง (28–33)
  แหวนเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (50–52)
  เข็มขัด, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ซองธนูเพิ่มค่าเกราะ (7–9)%
  เข็มขัด, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ซองธนูเพิ่มค่าเกราะ (10–12)%
  เข็มขัด, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ซองธนูเพิ่มค่าเกราะ (13–15)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มค่าเกราะ (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มค่าเกราะ (5–6)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มค่าเกราะ (14–16)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มค่าเกราะ (17–19)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มค่าเกราะ (20–22)%
  สร้อย, ถุงมือ, แหวน, เข็มขัดเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (14–15)%
  สร้อย, ถุงมือ, แหวน, เข็มขัดเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (16–17)%
  สร้อย, ถุงมือ, แหวน, เข็มขัดเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (18–20)%
  สร้อยเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (21–23)%
  สร้อยเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (24–26)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (40–50)% หาก มีมลทิน
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 2%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (3–4)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (26–28)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (29–31)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (32–34)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (35–37)%
  ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (38–40)%
  สร้อย, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–5)%
  สร้อย, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–7)%
  สร้อย, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
  เข็มขัด, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
  เข็มขัด, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
  เข็มขัด, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
  แหวน, เข็มขัด, ซองธนู, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มอัตราการหลบหลีก (7–9)%
  แหวน, เข็มขัด, ซองธนู, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มอัตราการหลบหลีก (10–12)%
  แหวน, เข็มขัด, ซองธนู, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มอัตราการหลบหลีก (13–15)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มอัตราการหลบหลีก (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มอัตราการหลบหลีก (5–6)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราการหลบหลีก (14–16)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราการหลบหลีก (17–19)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราการหลบหลีก (20–22)%
  แหวนเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (7–10)%
  จิวเวลมีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (2–3)% เมื่อปะทะ
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี +(4–6)% ขณะได้รับผลจาก สง่างาม (Grace)
  เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อย, ซองธนูสง่างาม (Grace) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (15–20)%
  สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  รองเท้า, ถุงมือ, เสื้อเกราะสง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  แหวนได้รับสกิล โทสะ (Anger) เลเวล 10
  แหวนได้รับสกิล โทสะ (Anger) เลเวล 15
  แหวนได้รับสกิล เทวศ (Hatred) เลเวล 10
  แหวนได้รับสกิล เทวศ (Hatred) เลเวล 15
  แหวนได้รับสกิล ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) เลเวล 25
  แหวนได้รับสกิล น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) เลเวล 25
  แหวนได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 25
  แหวนได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 10
  แหวนได้รับสกิล พิโรธ (Wrath) เลเวล 15
  แหวนมีรู 1 รู
  สร้อยฟื้นฟูพลังชีวิต (80–100) ต่อวินาที
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (1–2)% เมื่อปะทะด้วยเวท
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (3–4)% เมื่อปะทะด้วยเวท
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, หมวกเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (8–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวกเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (12–15)%
  เข็มขัด, โล่คุณไม่ติดสถานะ เลือดไหล
  โล่ป้องกัน คำสาป หาก มีมลทิน
  เข็มขัดไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
  เข็มขัดไม่ติดสถานะ ลุกไหม้
  เข็มขัดไม่ติดสถานะ พิษ
  เข็มขัดไม่ติดสถานะ ช็อค
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มค่าเกราะ (15–18)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มค่าเกราะ (19–22)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มค่าเกราะ (23–26)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มค่าเกราะ (27–30)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มค่าเกราะ (30–35)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มโล่พลังงาน (15–16)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มโล่พลังงาน (17–18)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มโล่พลังงาน (19–20)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มโล่พลังงาน (21–22)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มโล่พลังงาน (23–25)%
  สร้อยเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)% หาก มีมลทิน
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–18)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–22)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มอัตราการหลบหลีก (23–26)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มอัตราการหลบหลีก (27–30)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มอัตราการหลบหลีก (30–35)%
  สร้อยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)% หาก มีมลทิน
  สร้อยเพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (8–10)%
  สร้อยเพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (11–13)%
  สร้อยเพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต (14–16)%
  เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดมานา (10–15)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดIntelligence +(6–8)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดIntelligence +(9–11)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดIntelligence +(12–14)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนIntelligence +(15–17)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนIntelligence +(18–20)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ +(2–3)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ +(4–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสIntelligence +(2–3)
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสIntelligence +(4–5)
  แหวนสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (4–5)% เมื่อปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (6–7)% เมื่อปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (8–10)% เมื่อปะทะ
  เสื้อเกราะไอเทมชิ้นนี้ดรอปเมื่อถูกสังหาร หากถูกสวมใส่จาก ผู้พิทักษ์ปลุกเสก
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
  เสื้อเกราะนำ พลังชีวิตสูงสุด 3% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลพลังชีวิตสูงสุด +(3–4)
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลพลังชีวิตสูงสุด +(5–6)
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  จิวเวลดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมดูด 1.5% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  โล่ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–5)% เมื่อคุณบล็อค
  ถุงมือ, สร้อยได้รับพลังชีวิต (4–5) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ถุงมือ, แหวน, สร้อยได้รับพลังชีวิต (6–8) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  แหวน, สร้อยได้รับพลังชีวิต (9–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลได้รับพลังชีวิต (1–2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมได้รับพลังชีวิต (25–30) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (45–50) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (6–8) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (9–11) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (12–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  เข็มขัดเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10–15)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, เข็มขัด, แหวน, สร้อยฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, เข็มขัด, แหวน, สร้อยฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, เข็มขัด, แหวน, สร้อย, ซองธนูฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, เข็มขัด, แหวน, สร้อย, ซองธนูฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, เข็มขัด, แหวน, ซองธนู, สร้อยฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  เข็มขัด, แหวนฟื้นฟูพลังชีวิต 0.3% ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมนำความเสียหาย สายฟ้า (4–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามนำความเสียหาย สายฟ้า (7–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, โล่เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 8%
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, แหวน, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่, หมวกเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (11–12)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่, หมวกเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–14)%
  ซองธนู, ถุงมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่, หมวกเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (15–16)%
  เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (17–20)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (4–5)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลเวท (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลเวท (5–6)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ +1
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ +(2–3)%
  รองเท้า, โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ +(4–6)%
  สร้อยดูด 0.5% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
  สร้อยความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (3–5)%
  เข็มขัดความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน สายฟ้า (4–6)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน สายฟ้า +8%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดค่าต้านทาน สายฟ้า +(9–10)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อย, แหวนค่าต้านทาน สายฟ้า +(11–12)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน สายฟ้า +(13–14)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, สร้อยค่าต้านทาน สายฟ้า +(15–16)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน สายฟ้า +(2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสค่าต้านทาน สายฟ้า +(4–5)%
  หมวก, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มรัศมีแสง 10%
  หมวก, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มรัศมีแสง 12%
  หมวก, แหวน, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มรัศมีแสง 15%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (3–4)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (5–6)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (7–8)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (9–10)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (6–7)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (8–10)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย กายภาพ (8–9) ถึง (11–13)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–4)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–6)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–8)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนูมีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (15–20)% เมื่อปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย เคออส (4–9) ถึง (11–21)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย เคออส (10–18) ถึง (22–34)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย เคออส (19–28) ถึง (35–49)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย เคออส (8–14) ถึง (17–30)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย เคออส (15–24) ถึง (31–57)
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย เคออส (26–50) ถึง (58–86)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–6) ถึง (7–11)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10) ถึง (12–18)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (19–26)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–20) ถึง (27–35)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21–25) ถึง (36–43)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–21)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–17) ถึง (22–32)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–26) ถึง (34–45)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (27–35) ถึง (46–61)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36–43) ถึง (51–75)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล (5–6)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล (7–8)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล (9–10)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล (11–12)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล (13–15)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 2%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4–5)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (4–8) ถึง (9–15)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (16–23)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (13–18) ถึง (24–31)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (19–24) ถึง (32–43)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (44–53)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (8–14) ถึง (15–24)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (15–22) ถึง (26–41)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (23–31) ถึง (42–56)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (32–41) ถึง (57–74)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (42–52) ถึง (75–93)
  หมวกเลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (4–5) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (6–8) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับพลังชีวิต (9–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (16–25)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (26–40)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (41–55)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (56–70)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (71–83)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (29–46)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (48–75)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (77–95)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–8) ถึง (96–123)
  ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–10) ถึง (124–145)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (13–14)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15–16)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17–19)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (23–25)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, ดาบสองมือ, ธนู, มีดอาคมมีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (25–30)% เมื่อปะทะ
  กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามระยะอาวุธ +1
  กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามระยะอาวุธ +2
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย กระบองหรือคทา (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย กระบองหรือคทา (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย กระบองหรือคทา +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย กระบองหรือคทา +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กระบองหรือคทา (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย กระบองหรือคทา 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กระบองหรือคทา (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย กระบองหรือคทา (5–6)%
  เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมานาสูงสุด +(8–10)
  เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามมานาสูงสุด +(11–14)
  เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูมานาสูงสุด +(15–19)
  เสื้อเกราะ, โล่, กรงเล็บ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูมานาสูงสุด +(20–24)
  เสื้อเกราะ, กรงเล็บ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ซองธนูมานาสูงสุด +(25–30)
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมานาสูงสุด +(2–3)
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมานาสูงสุด +(4–5)
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  ถุงมือ, สร้อยดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  จิวเวลดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  โล่เติม (3–5)% ของ มานาสูงสุด ของคุณเมื่อคุณบล็อค
  ถุงมือได้รับมานา 2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ถุงมือได้รับมานา 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ถุงมือได้รับมานา 4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลได้รับมานา 1 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับมานา 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับมานา 4 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามได้รับมานา 5 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  เข็มขัดเพิ่มอัตราการ เติมมานา (10–15)%
  แหวน, โล่, กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัดเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (16–18)%
  แหวน, โล่, กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, เข็มขัด, เสื้อเกราะเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (19–21)%
  แหวน, โล่, กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, หมวก, รองเท้า, เข็มขัด, สร้อย, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, เสื้อเกราะเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (22–24)%
  แหวน, โล่, กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, หมวก, รองเท้า, เข็มขัด, สร้อย, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (25–27)%
  แหวน, โล่, กรงเล็บ, คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, หมวก, รองเท้า, เข็มขัด, สร้อย, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (28–30)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (5–7)%
  สร้อยเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (6–10)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, ซองธนูค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
  ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +2%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
  ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +3%
  สร้อยโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี สูงสุด +(1–2)%
  ยกเว้นความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง +(1–2)%
  รองเท้า, โล่, แหวน, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามจำนวน Endurance Charge สูงสุด +1
  สร้อยเพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการ ดูด 10%
  ถุงมือ, โล่, แหวน, ธนูจำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการ ดูด 10%
  ถุงมือ, สร้อยเพิ่มอัตราการ เติมมานา สุทธิสูงสุด จากการ ดูด 10%
  หมวก, โล่, แหวน, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามจำนวน Power Charge สูงสุด +1
  สร้อยค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1%
  ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +2%
  สร้อยโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท สูงสุด +(1–2)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +3%
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย ประชิด (10–12)%
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย ประชิด (13–15)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ประชิด (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย ประชิด (4–5)%
  โล่, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กรงเล็บ, คทา, มีด, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +1
  โล่, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กรงเล็บ, คทา, มีด, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +(2–3)%
  โล่, ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กรงเล็บ, คทา, มีด, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +(4–6)%
  หมวก, สร้อยเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (2–3)%
  หมวก, สร้อยเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (4–5)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 3%
  โล่จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +(1–2)
  โล่จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +(1–2)
  โล่จำนวน Power Charge ต่ำสุด +(1–2)
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน 2%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (3–4)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น 3%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 3%
  หมวก, เสื้อเกราะมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 8%
  ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (9–10)%
  ถุงมือ, หมวก, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, รองเท้า, เสื้อเกราะ, สร้อยมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (11–12)%
  หมวก, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, รองเท้า, สร้อยมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–14)%
  หมวก, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, รองเท้า, สร้อยมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15–16)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (2–3)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (4–5)%
  เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +1
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +(2–3)%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +(4–6)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, โล่มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (7–9)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, โล่มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (10–12)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, โล่มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (13–15)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (2–3)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (4–5)%
  ถุงมือมิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.3% ต่อวินาที
  ถุงมือมิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที
  สร้อย, แหวน, ซองธนูมิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (4–5)%
  สร้อย, แหวน, ซองธนูมิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (6–7)%
  สร้อย, แหวน, ซองธนูมิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (8–10)%
  จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (1–2)%
  จิวเวลอะบิสมิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลมิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
  สร้อย, แหวนตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +12%
  สร้อย, แหวนตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(13–14)%
  สร้อย, แหวนตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–16)%
  สร้อย, แหวนตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(17–18)%
  สร้อย, แหวนตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(19–20)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
  รองเท้า, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, หมวกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 4%
  รองเท้า, เสื้อเกราะ, เข็มขัด, หมวกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–6)%
  รองเท้า, เข็มขัดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (7–8)%
  รองเท้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% หาก มีมลทิน
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2%
  รองเท้าเร่งราวี
  แหวนคุณได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที เมื่อปะทะ
  เข็มขัด, โล่มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (5–8)% เมื่อสังหาร
  เสื้อเกราะเพิ่มค่าคุณสมบัติ 2%
  เสื้อเกราะเพิ่มค่าคุณสมบัติ 3%
  สร้อยเพิ่ม Dexterity 4%
  รองเท้า, หมวก, สร้อยเพิ่ม Dexterity 5%
  โล่, แหวน, สร้อยเพิ่ม Dexterity 6%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Dexterity (7–9)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Dexterity (10–12)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Dexterity (13–15)%
  สร้อยเพิ่ม Intelligence 4%
  รองเท้า, ถุงมือ, ซองธนู, สร้อยเพิ่ม Intelligence 5%
  โล่, แหวน, สร้อยเพิ่ม Intelligence 6%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Intelligence (7–9)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Intelligence (10–12)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Intelligence (13–15)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, โล่, เสื้อเกราะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  เสื้อเกราะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเติมพลังชีวิต (1–2)% เมื่อสังหาร
  ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.6–0.7)% ต่อวินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.8–0.93)% ต่อวินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  เสื้อเกราะ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, สร้อย, แหวนเพิ่มมานาสูงสุด 6%
  โล่, เสื้อเกราะ, รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, สร้อย, แหวน, ซองธนูเพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, สร้อย, แหวนเพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเติมมานา (1–2)% เมื่อสังหาร
  สร้อยเพิ่ม Strength 4%
  หมวก, ถุงมือ, ซองธนู, สร้อยเพิ่ม Strength 5%
  โล่, แหวน, สร้อยเพิ่ม Strength 6%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Strength (7–9)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Strength (10–12)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่ม Strength (13–15)%
  มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที (5–8)% เมื่อสังหาร
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมนำความเสียหาย กายภาพ (4–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามนำความเสียหาย กายภาพ (7–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
  แหวนนำความเสียหาย กายภาพ (3–5)% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ซองธนูนำความเสียหาย กายภาพ (6–8)% ไปเสริมเป็น ไฟ
  หมวกนำความเสียหาย กายภาพ (3–5)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
  เข็มขัด, รองเท้า, ซองธนู, โล่, ถุงมือ, หมวกได้รับความเสียหาย กายภาพ (-15–-11) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  เข็มขัด, รองเท้า, เสื้อเกราะ, ซองธนู, โล่, ถุงมือ, หมวกได้รับความเสียหาย กายภาพ (-20–-16) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  เข็มขัด, รองเท้า, เสื้อเกราะ, ซองธนู, โล่ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-25–-21) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  เสื้อเกราะได้รับความเสียหาย กายภาพ (-40–-35) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลได้รับความเสียหาย กายภาพ (-7–-5) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลได้รับความเสียหาย กายภาพ (-10–-8) จากการปะทะด้วยการโจมตี
  แปลงความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็น เคออส
  แปลงความเสียหาย กายภาพ (40–50)% เป็น เคออส
  ซองธนู, ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็น น้ำแข็ง
  แปลงความเสียหาย กายภาพ (40–50)% เป็น น้ำแข็ง
  ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (7–10)% เป็น น้ำแข็ง
  ซองธนู, ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็น ไฟ
  แปลงความเสียหาย กายภาพ (40–50)% เป็น ไฟ
  จิวเวลอะบิสแปลงความเสียหาย กายภาพ 3% เป็น ไฟ
  ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (7–10)% เป็น ไฟ
  ซองธนู, ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (15–25)% เป็น สายฟ้า
  แปลงความเสียหาย กายภาพ (40–50)% เป็น สายฟ้า
  ถุงมือแปลงความเสียหาย กายภาพ (7–10)% เป็น สายฟ้า
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, โล่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 8%
  ถุงมือ, ซองธนู, สร้อย, เข็มขัด, โล่, แหวนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (9–10)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (11–12)%
  ถุงมือ, ซองธนู, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (13–14)%
  ซองธนู, ถุงมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, โล่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (15–16)%
  เข็มขัดเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (17–20)%
  ซองธนูนำความเสียหาย กายภาพ (8–10)% ไปเสริมเป็น ธาตุแบบสุ่ม
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลโจมตี (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลโจมตี (5–6)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (4–5)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลเวท (3–4)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย สกิลเวท (5–6)%
  เสื้อเกราะรับความเสียหาย กายภาพ (2–3)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
  เสื้อเกราะรับความเสียหาย กายภาพ (4–5)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)% ขณะที่คุณมีสถานะ อำนาจอธรรม
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (6–8)% ขณะที่คุณมีสถานะ อำนาจอธรรม
  จิวเวลอะบิสเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (9–10)% ขณะที่คุณมีสถานะ อำนาจอธรรม
  สร้อยดูด 0.5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  แหวนดูด 0.2% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  เสื้อเกราะเปลี่ยน (5–8)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น เคออส
  เสื้อเกราะเปลี่ยน (7–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น น้ำแข็ง
  เสื้อเกราะเปลี่ยน (7–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ
  เสื้อเกราะเปลี่ยน (7–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
  แหวน, ซองธนู, ถุงมือเพิ่มความเสียหาย พิษ (10–11)%
  แหวน, ซองธนู, ถุงมือเพิ่มความเสียหาย พิษ (12–13)%
  แหวน, ซองธนู, ถุงมือเพิ่มความเสียหาย พิษ (14–15)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย พิษ (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย พิษ (4–5)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, ดาบสองมือ, ธนู, มีดอาคม, แหวน, ซองธนู, ถุงมือเพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (8–12)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Power Charge (8–11)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อยเพิ่มระยะเวลาของ Power Charge (12–15)%
  เสื้อเกราะมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 15% เมื่อคริติคอล
  กรงเล็บ, มีด, มีดอาคม, หมวก, ไม้กายสิทธิ์, คทา, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (5–10)% เมื่อสังหาร
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย กระสุน (10–12)%
  สร้อยเพิ่มความเสียหาย กระสุน (13–15)%
  เลเวลของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +1
  ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +(2–3)%
  ถุงมือ, หมวกค่าคุณภาพของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +(4–6)%
  ซองธนู, ธนู, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเร็วกระสุน (9–10)%
  ซองธนู, ธนู, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเร็วกระสุน (11–12)%
  ซองธนู, ธนู, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเร็วกระสุน (13–14)%
  ซองธนู, ธนู, ไม้กายสิทธิ์เพิ่มความเร็วกระสุน (15–17)%
  ไม้กายสิทธิ์, ซองธนู, ธนู, สร้อยเพิ่มความเร็วกระสุน (18–20)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วกระสุน (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วกระสุน (3–5)%
  ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  รองเท้า, ถุงมือไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  สร้อยไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  รองเท้า, ถุงมือน้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  สร้อยน้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  รองเท้า, ถุงมือสายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  สร้อยสายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (60–80)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบ (1–3)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (10–11)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (12–13)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (14–15)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (16–17)%
  รองเท้า, ถุงมือ, หมวกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (18–20)%
  จิวเวลเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (3–4)%
  แหวน, สร้อยเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (19–20)%
  แหวน, สร้อยเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (21–22)%
  แหวน, สร้อยเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (23–25)%
  เข็มขัดคุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (15–25)%
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 1%
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 2%
  เข็มขัดลดการใช้ชาร์จขวดยา (10–11)%
  เข็มขัดลดการใช้ชาร์จขวดยา (12–13)%
  เข็มขัดลดการใช้ชาร์จขวดยา (14–15)%
  รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 2%
  รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 3%
  รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (4–5)%
  จิวเวลลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 2%
  เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (6–10)%
  รองเท้า, เสื้อเกราะเสริมค่าป้องกันกายภาพ (2–3)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  รองเท้า, เสื้อเกราะเสริมค่าป้องกันกายภาพ (4–5)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  แหวน, ซองธนูคุณกับมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง (5–8)%
  แหวน, ซองธนูคุณกับมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง (9–12)%
  แหวน, ซองธนูคุณกับมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง (13–15)%
  เข็มขัดกำจัดสถานะ หนาวเย็นกับแช่แข็ง เมื่อคุณใช้ ขวดยา
  เข็มขัดกำจัดสถานะ ลุกไหม้กับติดไฟ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
  เข็มขัดกำจัดสถานะ ช็อค เมื่อคุณใช้ ขวดยา
  โล่, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้าลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (15–20)%
  โล่, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้าลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (21–35)%
  โล่, ถุงมือ, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้าลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (36–50)%
  จิวเวลอะบิสลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (5–7)%
  ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (8–10)%
  หมวกเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ (10–15)%
  โล่โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(2–3)%
  โล่โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
  โล่โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (2–3)%
  โล่โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4–5)%
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, หมวก, แหวนเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (8–10)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, หมวก, แหวนเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (12–15)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (4–5)%
  รองเท้า, แหวนเพิ่มผลของสถานะ ช็อค (7–10)%
  รองเท้า, แหวนเพิ่มผลของสถานะ ช็อค (11–15)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มผลของสถานะ ช็อค (2–3)%
  หมวก, เสื้อเกราะโครงกระดูก สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–35)%
  โล่หินสกิลที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 20%
  หมวกหินสกิลที่ใส่ มีตัวคูณ ค่าใช้งานและค่าสำรอง 96%
  หมวกหินสกิลที่ใส่ มีตัวคูณ ค่าใช้งานและค่าสำรอง 94%
  หมวกหินสกิลที่ใส่ มีตัวคูณ ค่าใช้งานและค่าสำรอง 92%
  รองเท้าสเปคเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–35)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–5) ถึง (5–8) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (9–13) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–11) ถึง (14–19) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–14) ถึง (19–25) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18) ถึง (26–31) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4–6) ถึง (8–13) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–11) ถึง (14–20) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (21–28) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–21) ถึง (28–38) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–26) ถึง (31–46) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (3–6) ถึง (7–11) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (7–9) ถึง (12–17) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (10–13) ถึง (17–22) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (14–17) ถึง (23–31) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย ไฟ (18–21) ถึง (31–38) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (5–9) ถึง (10–15) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (10–14) ถึง (16–25) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (14–19) ถึง (26–34) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (35–45) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ (26–32) ถึง (46–56) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (12–18) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (19–28) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (29–39) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–4) ถึง (40–49) ให้กับเวท
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (50–59) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (18–28) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (29–46) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–4) ถึง (47–58) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (59–75) ให้กับเวท
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–7) ถึง (75–88) ให้กับเวท
  รองเท้า, ถุงมือโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 2%
  หมวกโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4–5)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (2–3)% ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวลอะบิสเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (4–5)% ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(2–3)% ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอล เวท +(4–5)% ขณะถือ ไม้พลอง
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (29–31)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (32–34)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (35–37)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (38–41)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (42–45)%
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย เวท (12–13)%
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย เวท (14–16)%
  เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มความเสียหาย เวท (17–20)%
  มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)% หาก มีมลทิน
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (60–70)% หาก มีมลทิน
  เพิ่มความเสียหาย เวท (5–7)% หาก มีมลทิน
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (4–5)%
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Dexterity 16 หน่วย
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 16 หน่วย
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Intelligence 10 หน่วย
  คทา, มีด, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท (6–8)% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (12–14)% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย
  เข็มขัด, แหวนเพิ่มความเสียหาย เวท 6% ต่อจำนวน Power Charge
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท 1% ต่อ Strength 16 หน่วย
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท อีก 1% ต่อ Strength 10 หน่วย
  สร้อยยกเว้นความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง +(2–3)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ อาวุธคู่
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ โล่
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (3–4)% ขณะถือ ไม้พลอง
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย เวท (5–6)% ขณะถือ ไม้พลอง
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเวท มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (8–10)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเวท มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (16–18)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ไม้พลอง (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ไม้พลอง (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ไม้พลอง +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ไม้พลอง +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ไม้พลอง (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ไม้พลอง 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้พลอง (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้พลอง (5–6)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดStrength +(6–8)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดStrength +(9–11)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวน, สร้อย, เข็มขัดStrength +(12–14)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนStrength +(15–17)
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่, ซองธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงคราม, แหวนStrength +(18–20)
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิล Strength ที่ใส่ +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Strength ที่ใส่ +(2–3)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิล Strength ที่ใส่ +(4–6)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสStrength +(2–3)
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสStrength +(4–5)
  ซองธนู, เข็มขัด, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (15–17)%
  ซองธนู, เข็มขัดเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (18–25)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (26–35)%
  จิวเวลเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (2–3)%
  จิวเวลเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (4–5)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (10–12)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (13–15)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (16–18)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (19–21)%
  รองเท้า, หมวก, ถุงมือ, เสื้อเกราะ, โล่เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (22–25)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (6–7)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเลเวลของ หินสกิลเสริม ที่ใส่ +1
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลเสริม ที่ใส่ +(2–3)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามค่าคุณภาพของ หินสกิลเสริม ที่ใส่ +(4–6)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ดาบ (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ดาบ (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ดาบ +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ดาบ +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ดาบ (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ดาบ 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ดาบ (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ดาบ (5–6)%
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (1–2)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  จิวเวลอะบิสมีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (3–4)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  รองเท้า, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อยค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล -1
  รองเท้า, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อยค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล -2
  รองเท้า, หมวก, โล่, เสื้อเกราะ, แหวน, สร้อยค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล -3
  จิวเวลโทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +3%
  จิวเวลโทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–5)%
  รองเท้า, สร้อยเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (2–3)%
  รองเท้า, สร้อยเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (4–5)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (2–3)%
  เข็มขัด, สร้อยเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (4–5)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (1–2)%
  จิวเวลเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 3%
  แหวน, สร้อยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (4–5)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–12)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–15)%
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–18)%
  รองเท้าไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
  รองเท้าไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
  รองเท้าไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
  มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที (5–8)% เมื่อสังหาร
  โล่, รองเท้าUnwavering Stance
  ถุงมือ, ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ (21–30)%
  ถุงมือ, ซองธนูเพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ (31–40)%
  รองเท้า, ถุงมือ, แหวน, เข็มขัดเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (13–16)%
  รองเท้า, ถุงมือ, แหวน, เข็มขัดเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (17–21)%
  เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (22–25)%
  เข็มขัดการเพิ่มกับลด ความเสียหายด้วย สกิลวาล์ จะส่งผลต่อ สกิลที่ไม่ใช่วาล์ เช่นกัน
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (31–35)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (45–51)%
  สร้อยเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ สกิลวาล์ (5–8)%
  สร้อยเพิ่มระยะเวลาส่งผลของ สกิลวาล์ (9–12)%
  กำลังวังชา (Vitality) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  รองเท้า, ถุงมือกำลังวังชา (Vitality) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 20%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ไม้กายสิทธิ์ (2–3)%
  จิวเวลอะบิสเพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ไม้กายสิทธิ์ (4–5)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ไม้กายสิทธิ์ +(2–3)%
  จิวเวลอะบิสตัวคูณคริติคอลด้วย ไม้กายสิทธิ์ +(4–5)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ (1–2)%
  จิวเวล, จิวเวลอะบิสเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ 3%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (3–4)%
  จิวเวลอะบิส, จิวเวลเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ไม้กายสิทธิ์ (5–6)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (10–15)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (20–25)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (30–35)%
  เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 100%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (15–18)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (19–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย (23–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (21–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (27–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย (33–38)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย โจมตี (23–26)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย โจมตี (27–30)%
  โล่, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย โจมตี (31–35)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย โจมตี (45–51)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (14–18)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, ไม้พลอง, มีดอาคม, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (19–23)%
  ขวานมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ธนู, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคม, ไม้พลอง, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (24–28)%
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเร็วในการร่าย (5–6)%
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–9)%
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคมเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เคออส (15–17)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เคออส (18–20)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เคออส (21–23)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เคออส (24–26)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
  เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–17)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (18–20)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (21–23)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (24–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
  เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–28)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (29–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (12–13)%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (14–15)%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (16–18)%
  ซองธนู, เข็มขัด, สร้อย, แหวนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (19–21)%
  เข็มขัด, สร้อย, ซองธนู, แหวนเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (22–24)%
  เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–17)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (18–20)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (21–23)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (24–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
  เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–28)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ไฟ (29–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
  เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (15–17)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (18–20)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (21–23)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (24–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (27–30)%
  เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–28)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (29–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (33–36)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (37–40)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (41–44)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27–30)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (33–38)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (39–44)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (19–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (23–26)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (27–30)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (27–32)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (33–38)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (39–44)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, ดาบสองมือ, ธนู, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ไม้พลอง, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย พิษ (14–18)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, ดาบสองมือ, ธนู, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ไม้พลอง, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย พิษ (19–23)%
  ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, มีด, มีดอาคม, ดาบสองมือ, ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, ไม้พลอง, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย พิษ (24–28)%
  สร้อยระยะการฟาด +1
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท (16–18)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, สร้อยเพิ่มความเสียหาย เวท (19–22)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่, สร้อยเพิ่มความเสียหาย เวท (23–26)%
  โล่, สร้อย, กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคมเพิ่มความเสียหาย เวท (27–30)%
  กรงเล็บ, มีด, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, มีดอาคม, โล่เพิ่มความเสียหาย เวท (31–35)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (22–24)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (25–28)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (29–35)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (36–44)%
  ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงครามเพิ่มความเสียหาย เวท (45–51)%
  หมวก, เสื้อเกราะซอมบี้ที่ปลุก สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–35)%
  Synthesis Implicit ถูก Corrupt /24 ⍟

  Synthesis Implicit ถูก Corrupt /24 ⍟

  Item ClassesMods
  รองเท้า
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • ถุงมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–7)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ (21–30)%
 • หมวก
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)% หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • เสื้อเกราะ
 • ลดความเสียหายที่ได้รับ 5% หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • เข็มขัด
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (13–16)%
 • การเพิ่มกับลด ความเสียหายด้วย สกิลวาล์ จะส่งผลต่อ สกิลที่ไม่ใช่วาล์ เช่นกัน
 • แหวน
 • เพิ่มความเสียหาย (15–20)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (13–16)%
 • สร้อย
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของ สกิลวาล์ (5–8)%
 • ซองธนู
 • เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ (21–30)%
 • โล่
 • ป้องกัน คำสาป หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • ขวานมือเดียว
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • ดาบมือเดียว
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • ดาบแทง
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • กระบองมือเดียว
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • กรงเล็บ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • คทา
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • มีด
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • ไม้กายสิทธิ์
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (25–30)%
 • กระบองสองมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
 • ขวานสองมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
 • ดาบสองมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
 • ธนู
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
 • ไม้พลอง
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (60–70)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (36–44)%
 • จิวเวล
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–7)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย เวท (5–7)% หาก มีมลทิน
 • จิวเวลอะบิส
 • ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +2% หาก มีมลทิน
 • Synthesis กล่องนิรภัย /5 ⍟

  Synthesis กล่องนิรภัย /5 ⍟

  ชื่อIcon
  หีบแตกร้าว
  หีบแตกร้าว ไร้ตำหนิ
  หีบแตกร้าว ไร้ที่ติ
  หีบสังเคราะห์
  หีบแตกร้าว แห่งดวงดาว
  Text Audio /2 ⍟

  Text Audio /2 ⍟

  Community Wiki

  Wiki Edit

  Synthesis league

  The Synthesis league and Hardcore Synthesis league were challenge leagues. They ran from March 8, 2019 to June 3, 2019.

  In this league, the players will encounter Cavas and fragments of lost memories scattered across the world. Players can enter a memory that leads into a subzone, where they must move fast to stabilize and capture the crumbling memory. These memories are then used in the Memory Nexus to create paths that lead to other pieces of memory. Memories can contain fractured items that contain a permanently fixed mod. Fractured items can also be used to synthesize a new item base with a special implicit mod.

  All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues ended. Characters that died in the Hardcore Synthesis league were immediately moved to the permanent Standard league.

  After the Leagues ended, Synthesis was not added to the core game. However, the bosses and the accompanying Synthesised uniques were made available via synthesis specific unique maps and Zana missions. The Synthesiser is not available, but Fractured items and Synthesised rare items were made available via other league mechanics.

  League mechanic

  Each regular zone contains a memory sub-zone which can be entered. Once entered, the memory sub-zone will start to decay. Standing too deep within the decay will cause you to be forcibly removed from the sub-zone. To capture a memory, the player must interact with all memory stabilizers within it. Captured memories are used in the Memory Nexus to create paths between other memories. The Memory Nexus can spawn memories containing rewards, memory amplifiers that adds a zone modifier to every connected memory, and boss encounters.

  Minimap

  These new icons are introduced to the minimap:

  Modifiers

  All areas have:

  • Areas contain Memory Fragments

  Items

  Base types


  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.