Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
NPC Talk /13 ⍟

NPC Talk /13 ⍟

Actชื่อ
Act-1 จดหมายวาล์ แผ่นสลักสัมฤทธิ์ แผ่นจารึกสัมฤทธิ์ บทกวี นาวาลี คัมภีร์มืดมิด บันทึกงานวิจัย แถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 1 แถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 2 แถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 3 แถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 4 แถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 5
Act0 ไซออน กราวิเชียส ซานะ คริลล์สัน คาดิโร ไอนาร์ อัลวา นิโค้ เฮเลน่า จุน คาวาส แคสเซีย ทาเน คิรัค หน้าบันทึกที่ถูกขยำ โอชาบิ คูรัย ฟาวทัส อาดีย์ยา วาคาโน คาร์สท์ ไนลส์ ฮัค ทิพส์ เนเนต วินเดอร์รี ทูลีนา เจียนนา ไอล่า ผู้คุมบททดสอบ เกว็นเน็น ทูเจน ร็อก แดนนิก
Act1 เนสซ่า ทาร์กเลย์ เบสเทล แฟร์เกรฟส์ เอ็กไซล์ใกล้ตาย บันทึกของแชฟรอนน์ หนังสือสั่งเนรเทศ หนังกะลาสี ไดอารี่เปียกชื้น หินสลักเก่าแก่ จดหมายชี้แนะ ธงไลออนอาย คำบรรยายบนแผ่นสัมฤทธิ์ คำสั่งคุ้มครอง
Act2 เอระเมียร์ ยีนา กรูสท์ ซิลค์ โอ๊ค เครทิน อลิร่า จดหมายของอาร์แทร์รี เฮเลน่า เครื่องเข้าภวังค์โบราณ เครื่องแปรธาตุ แผ่นสลัก ประกาศ ภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ ๔ ภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ ๓ ภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ ๑ ภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ ๒ หินจารึก
Act3 ฮาร์แกน กริกอร์ มารามัว แคลร์ริสซา ดิอัลล่า ซิโอซา จิตรกรรมฝาผนังโบราณ สมุดบันทึกโบราณ เครื่องเข้าภวังค์ จดหมายเหตุพิสุทธิ์ ลายลักษณ์ของวิคทาริโอ เรื่องราวจากบรรพกาล บันทึก บันทึกของมาลาไค จดหมายถึงชิตัส
Act4 ดิอัลล่า โอยุน คิระ เพทารัสกับวานยา ทาซูนี พายตี้ จดหมาย คำสารภาพของโวลล์ สมุดของมาลาไค คำอุทิศของมาลาไค คำชี้แนะการใช้เครื่องสั่นพ้อง
Act5 ลานี ไวเลนท่า แบนนอน อูทูล่า ซิน ลิลลี่ ความหิวโหยของคิทาวา ๑ ความหิวโหยของคิทาวา ๒ ความหิวโหยของคิทาวา ๓ การฉลองชัยของอินโนเซน หน้าต่างกระจกย้อมสี
Act6 เวย์แลม แถลงการณ์ของแชฟรอนน์ หินสลักดึกดำบรรพ์ หินสลักสึกกร่อน หินสลักคารุย จดหมายในขวดแก้ว สมุดปูมเรือปกหนัง ชิ้นส่วนจดหมาย รายงานเทมพลาร์ แท่นบูชาแด่ราชันน้ำเค็ม
Act7 บทกวีสรรเสริญแด่ราลาเคช จดหมายรัก แถลงการณ์ของมาลิกาโร แท่นบูชาแด่อาราคาลี
Act8 คำสั่งจากทางการ คำแถลงการณ์ของโดเอดรี รูปเคารพโซลาริส รูปเคารพลูนาริส
Act9 อิราช่า
Act10 คัมภีร์ลัทธิ อินโนเซน
Act11 หนังสือแห่งความทรงจำ บันทึกของบาราน เล่มที่หนึ่ง บันทึกของบาราน เล่มที่สอง บันทึกของบาราน เล่มที่สาม บันทึกของบาราน เล่มที่สี่ บันทึกของเวริทาเนีย เล่มที่หนึ่ง บันทึกของเวริทาเนีย เล่มที่สอง บันทึกของเวริทาเนีย เล่มที่สาม บันทึกของเวริทาเนีย เล่มที่สี่ บันทึกของอัล-เฮซมิน เล่มที่หนึ่ง บันทึกของอัล-เฮซมิน เล่มที่สอง บันทึกของอัล-เฮซมิน เล่มที่สาม บันทึกของอัล-เฮซมิน เล่มที่สี่ บันทึกของดร็อกซ์ เล่มที่หนึ่ง บันทึกของดร็อกซ์ เล่มที่สอง บันทึกของดร็อกซ์ เล่มที่สาม บันทึกของดร็อกซ์ เล่มที่สี่ บันทึกของไซรัส เล่มที่หนึ่ง บันทึกของไซรัส เล่มที่สอง บันทึกของไซรัส เล่มที่สาม บันทึกของไซรัส เล่มที่สี่ ราชทูต
Character Audio /9 ⍟

Character Audio /9 ⍟

Dir List /273 ⍟

Dir List /273 ⍟

ชื่อ
อาดีย์ยา
AdiyahWild
อะฮัวตอตล์ลี
AhuatotliWild
อัล-เฮซมิน ผู้พิชิตเหยื่อ
Al-HezminCombat
อลิร่า
อัลวา
AlvaModern
อารา
AraWild
Atziri
ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ
อืล
AulWild
อาวาริอุส
AvariusIntro
AvariusStereo
แบนนอน
Bannon3D
บาราน ผู้พิชิตอธรรม
BaranTheCrusaderCombat
Barkhul
BeachGuy
เบสเทล
BetrayalLeague/Aisling
BetrayalLeague/Alva
BetrayalLeague/Cameria
BetrayalLeague/Catarina
BetrayalLeague/CatarinaGlyph
BetrayalLeague/Einhar
BetrayalLeague/Elreon
BetrayalLeague/Gravicius
BetrayalLeague/Guff
BetrayalLeague/Haku
BetrayalLeague/Helena
BetrayalLeague/Hillock
BetrayalLeague/ItThatFled
BetrayalLeague/Janus
BetrayalLeague/Korell
BetrayalLeague/Leo
BetrayalLeague/Niko
BetrayalLeague/Riker
BetrayalLeague/Rin
BetrayalLeague/Thane
BetrayalLeague/Tora
BetrayalLeague/Vagan
BetrayalLeague/Vorici
Brute
Brute/Intro
BruteCombat
คาดิโร
แม่ชีแคสเซีย
CassiaCombat
CassiaSing
คาทาริน่า
คาวาส
CavasCombat
CavasNarrator
เซียร์แกน
CierganWild
แคลร์ริสซา
เคลย์บอร์น
ClayborneWild
แดนนิก
DannigWild
ดาเรสโซ่
DaressoCombat
DaressoGlyph
DaressoGod
ดานอร์
DarnawWild
DaughterOfSinPet
เดลิเรียม
Dialla/Act 4
ดิอัลล่า
โดมินัส
DominusCombat
DominusGlyph
DoorGuy
ดร็อกซ์ ผู้พิชิตศึก
DroxTheWarlordCombat
ไอนาร์
เอล์เรออน
Envoy
เอระเมียร์
แฟร์เกรฟส์
ฟาวทัส
Freidrich
FreidrichWild
FreyaPet
เจียนนา
GiannaWild
Gravicius/Death
กราวิเชียส
GraviciusCombat
กรูสท์
กริกอร์
เกว็นเน็น
GwennenWild
ฮาคู
ฮาร์แกน
HasinaPet
HeistCultistCaptainPatrol
HeistCultistChokepoint
HeistCultistMidCombat
HeistCultistSpotted
HeistMilitaryCaptainPatrol
HeistMilitaryChokepoint
HeistMilitaryMidCombat
HeistMilitarySpotted
HeistMilitaryTurn
HeistRobotCaptainPatrol
HeistRobotChokepoint
HeistRobotSpotted
HeistThugCaptainPatrol
HeistThugChokepoint
HeistThugMidCombat
HeistThugSpotted
Helyna
ฮัค
HuckWild
ราชินีไฮรี งามาคู
อินโนเซน
InnocenceCombat
อิราช่า
ไอล่า
IslaWild
อีซาโร
Izaro/PartTwo
Izaro/Taunts
IzaroGlyph
JackTheAxe
JackTheAxeArea
ยามันรา
JamanraWild
JunOrtoi
คาดาริส
KadarisWild
คอมม์
KaomCombat
KaomGlyph
คาร์สท์
KarstWild
คอร์
KhorWild
คิระ
คิรัค
เครทิน
คูรัย
ลานี
ลีโอ
ลิลลี่
นายพลไลออนอาย
ลูนาริส
มาลาไค
MalachaiCombat
MalachaiCombatS
MalachaiGlyph
MalachaiS
มาลิกาโร
MaligaroCombat
มารามัว
เมเวน
MavenBrain
เม็ดเว็ด
เมอร์เวล
MerveilArea
MerveilCombat
MerveilGlyph
MerveilKillChild
แนชตา
NashtaWild
นาวาลี
NavaliProphecy
เนเนต
NenetWild
เนสซ่า
NessaFishwife
นิโค้
ไนลส์
NilesWild
โอ๊ค
ออลรอธ
OriathNobleman
ออร์มุด
OrmudWild
โอชาบิ
OshabiBoss
โอยุน
เพทารัสกับวานยา
พายตี้
PietyCombat
PietyCombat2
PietyGlyph
ริกวอล์ด
RigwaldCombat
RigwaldGlyph
ร็อก
RogWild
RoyaleAnnouncer
ShaperCombat
ShaperCombatNarrator
ShaperGlyph
ShaperNarrator
แชฟรอนน์
ShavronneCombat
ShavronneGlyph
ซิลค์
Silk2
Silk3D
SilkGlyph
ซิน
ซิโอซา
ไซรัส ผู้ทำให้โลกตื่น
SirusCombat
โซลาริส
ทาเน
Tani
ทาร์กเลย์
ทาซูนี
ทิพส์
TibbsTheGiant
TibbsWild
ทอร่า
Trialmaster
TrialmasterWild
TrunkActOneMonster/Cannibal
TrunkActOneMonster/Firefury
TrunkActOneMonster/Hailrake
ทูเจน
TujenWild
TukohamaCombat
TukohamaIntro
ทูลีนา
TullinaWild
เออห์เทร็ด
อูทูล่า
UtulaCombat
UtulaGlyph
UtulaGod
UtulaIntro
เวแกน
VaganCombat
เวริทาเนีย ผู้พิชิตบาป
VeritaniaCombat
VicVox
VicVoxOmni
VicVoxWild
วิคทาริโอ
ไวเลนท่า
VilentaMap
VilentaMapWild
วินเดอร์รี
VinderiWild
VinnyVox
VinnyVoxOmni
VinnyVoxWild
อสรพิษ นาปวดซี
โวลล์
VollCombat
วอราน่า
วอรีชี
พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์
WaterGoddess
เวย์แลม
Weylin
วาคาโน
ยีนา
ซานะ
ZanaCombat
ZanaCombatNarrator
ZanaNarrator